Job Id Number/Name Booking Time Vehicle Pickup Location Drop Location Booked By / Date Time Assigned By / Date Status
PHEDS-UW-211501-551175 95XXXXXX09
Govind Nagar
Emergency
2021-01-15 14:00:00 RAMESH CHOUDHARY
90XXXXXX93
RJ14RC8796
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India Govind Nagar Badarwas Maniyawas, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:24:21
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:24:54
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551092 94XXXXXX62
Mukesh
Emergency
2021-01-15 12:00:00 VISHNU KUMAR JOGI
80XXXXXX92
RJ14R3731
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Airport Ke Samne Prabhu Dayal Marg Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-12 PRATAP NAGAR (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:12:46
AEN PHED SUB DIV-12 PRATAP NAGAR (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:16:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551062 94XXXXXX11
S. K. Meena
Emergency
2021-01-15 11:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 171/291 Sector 17 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India AEN PHED SUB DIV-12 PRATAP NAGAR (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:20:19
AEN PHED SUB DIV-12 PRATAP NAGAR (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:23:44
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550896 77XXXXXX08
lal kha
Emergency
2021-01-15 07:25:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Nale Wali Tanki, Bai Ji ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:05:38
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:54
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550904 75XXXXXX46
P.K
Emergency
2021-01-15 07:35:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/664 Shaneshwar Mandir Marg, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:15:45
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:21:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550907 80XXXXXX97
B.55
Emergency
2021-01-15 07:40:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-55 Block B, Vidyut Abhiyanta Colony Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:17:45
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:25:01
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550853 88XXXXXX01
BHERU
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Minakshi Kirana Store Ke Pas, Kunda Basti, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:08:16
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:13:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550861 76XXXXXX77
RAJA
Emergency
2021-01-15 06:40:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 7 No Bus Stand Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:19:06
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:21:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550864 95XXXXXX81
Sk
Emergency
2021-01-15 06:45:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 1/640, Sector 1, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:24:07
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:30:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550865 80XXXXXX91
P.k
Emergency
2021-01-15 06:25:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 3/260, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:25:31
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:31:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551151 98XXXXXX57
Kusam vihar gali no..4
Emergency
2021-01-15 13:50:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Raigaro ki dhani riksha ganv jagatpura Jaipur, Rajasthan 303905, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:27:10
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:33:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550868 76XXXXXX65
Status
Emergency
2021-01-15 06:30:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Valmiki Colony, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:27:58
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:31:58
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551157 93XXXXXX11
guru dawra
Emergency
2021-01-15 13:50:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Gurudwara Ke Pas Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:30:50
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:34:44
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550886 95XXXXXX50
lalram
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Nale Wali Tanki, Bai Ji ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:03:10
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:08:03
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550889 96XXXXXX04
baiji
Water Not Supply
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Ramchandra Chandel K Pas Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:04:00
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:08:39
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550893 98XXXXXX81
rk
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:04:44
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550914 80XXXXXX14
2334 mkb
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2334 MKB Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:24:36
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550947 70XXXXXX90
Mkb
Emergency
2021-01-15 07:55:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1316 mkb prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:34:35
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:41:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550961 99XXXXXX10
Sani mandir
Emergency
2021-01-15 08:10:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India sani mandir ( sarkari school ke pas ) Getor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:48:58
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:52:02
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550964 72XXXXXX12
2380 MKB
Emergency
2021-01-15 08:35:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Plot No 2380 MKB Colony Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:54:32
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:01:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550968 96XXXXXX65
1694 mkb vitran
Emergency
2021-01-15 08:15:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1694 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:55:46
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:02:39
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550972 85XXXXXX55
Kanya pathshla
Emergency
2021-01-15 08:40:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Kanya pathsala ki tanki malviya nagar Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:57:35
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:03:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551184 98XXXXXX60
G 66 kank Vrindavan gandhi path West near jaipur Bag
Emergency
2021-01-15 15:30:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. G-66, Kanak vrindawan, Gandhi path (w) vaishali nagar jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 15:08:55
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:21:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551185 98XXXXXX76
G 66 A.kank Vrindavan gandhi path West near jaipur Bag
Emergency
2021-01-15 15:30:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India plot no G 61 Kanak vrindawan Gandhi Path W, Lalarpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 15:11:57
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:21:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551163 86XXXXXX24
rajendra
Emergency
2021-01-15 14:05:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India tejaa ji ka mandhir Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:46:55
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:47:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551167 87XXXXXX17
kelash
Emergency
2021-01-15 14:30:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 40 Shyam Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:11:20
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:54:54
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551141 96XXXXXX06
Poonam
Emergency
2021-01-15 13:35:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Nagar 2nd Tanki Saipura Rd Jaipur, Rajasthan 303905, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:16:46
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:29:42
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551026 97XXXXXX77
ranesh
Emergency
2021-01-15 09:05:00 DEV NARAYAN BALAI
89XXXXXX11
RJ47RA0316
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Devdham Colony Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:43:41
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:49:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551035 70XXXXXX34
Nand kishor
Emergency
2021-01-15 09:30:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kutro Ki Dhani Vitran Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:09:10
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:11:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551162 98XXXXXX15
pooja
Emergency
2021-01-15 14:05:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India tejaa ji ka mandhir Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:45:36
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:52:02
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551170 81XXXXXX24
p no 143
Emergency
2021-01-15 14:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Sachiwalay Vihar Vistar CGM Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:17:30
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:23:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550685 79XXXXXX16
PVC Tanki No S10 Near Plot No 9A Rampura Road Sachivalaya
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S10 Near Plot No 9A Rampura Road Sachivalaya Vihar Ext Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551331 97XXXXXX78
ramswaroop
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550700 97XXXXXX94
PVC Tank 126 Anand Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 126 Front of P No 139 Anand Vihar Saipura Road Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551439 96XXXXXX51
POOJA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Balaji Ka Mandir Ki Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551346 86XXXXXX12
harjary
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 142 Shyam Nagar Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551454 70XXXXXX67
Manish
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India tejaa ji ka mandhir Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550746 63XXXXXX73
ravi gurjar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Dev Nagar Gurjaro Ki Talai Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551254 95XXXXXX16
DEHLAWAS TANKI
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Dehlawas Tanki Jaipur, Rajasthan 302022, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551362 95XXXXXX28
PVC 112 AND 113 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 112 Front of Plot No 111 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550775 97XXXXXX23
veer khan
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 108 shiree ji dev narayan ka mandhir madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551470 95XXXXXX80
poonam
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kamla Nagar Ki Tanki Madrampura Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551269 82XXXXXX92
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 7 ShreeNath Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551377 99XXXXXX37
pvc 120
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 120 Front of Plot No 52 New Janta Colony Near Swaimadhopur Pulia Muhana Mod Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551485 80XXXXXX59
rinku
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana Rd Plant Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550816 70XXXXXX46
Talwaar farm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551285 91XXXXXX57
PLOT NO 8GA 9 GA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 9 Tirupati Balaji Nagar Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550613 63XXXXXX12
sunita devi
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551393 99XXXXXX11
p no 82
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJENDRA GURJAR
96XXXXXX85
RJ213R6168
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India P No 143 Soniya Nagar Govardhan Nagar Sanganer Jaipur Rajasthan Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551501 95XXXXXX09
1770 mkb
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Mahal Gaon ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551300 70XXXXXX09
rajkumar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551408 78XXXXXX34
11tnki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 11 Pinki Furniture Ke pass Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551516 95XXXXXX36
SITARAM
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Suman vihar ki Tanki jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551316 92XXXXXX16
pooja kirana sotre
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 6 Pooja Kirana Store Ke pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551424 96XXXXXX10
kesar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550686 92XXXXXX34
TANKI S4 Aaykar Nagar FRONT OF P NO 167
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S4 Front of Plot No 163 Rampura Road Sachivalaya Vihar Vistar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551332 94XXXXXX73
heri om
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Braj Puri Sin Ka Barah, Tilawala, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550701 82XXXXXX46
suresh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Loharon ka khurra Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551440 99XXXXXX01
ashok
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Dhani 2nd Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551347 74XXXXXX30
PVC 103
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 103 Shivraj Colony Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551455 99XXXXXX59
pooja
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550749 91XXXXXX63
dharmraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sivraj Nagar Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551255 70XXXXXX06
Kajod
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Khatiko Ka Mohlla Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029 India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551363 95XXXXXX28
PVC 112 AND 113 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 113 Near Plot No 60A Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550776 98XXXXXX94
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Patther Factory Ki Tanki Madrampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551471 79XXXXXX64
Ryhjg
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kamla Nagar Ki Tanki Madrampura Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551270 98XXXXXX50
shreenath nagar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 7 ShreeNath Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551378 70XXXXXX14
Radhey
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Below RICCO Kanta Masarovar Flyover New Sanganer Rd Mansarovar Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551486 99XXXXXX31
jaanu2
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 BANSI LAL JAT
0XXXXXX0
RJ26RB1099
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Prem Nagar Ki Tanki Saipura Rd Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550821 90XXXXXX41
K.K MEENA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551286 95XXXXXX18
shiv hanuman mandir
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Shiv Hanuman Mandir Near Pannadhai Circlr Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550619 98XXXXXX13
rc meena
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 70 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551394 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551502 70XXXXXX26
LALACHAND
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 70 Swaroop vihar vistar Jagatpura Jaipur Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551301 98XXXXXX88
GAURAV
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550658 99XXXXXX88
ralkesh gurjer
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Plot no 60- 61 sunflower colony near mahima panche sanganer 38, sunflower colony, Airport Road, Nandpuri B, Sanganer, Ravindra Nagar - A, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551409 82XXXXXX24
Tnki Ganesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 3 Ganesh Ke Pass Teela No 1 Sector 2, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551517 63XXXXXX47
Rk
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Tanki Behind Shamshan Ghat, Kunda Basti, Bai Ji Ki Kothi, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550660 96XXXXXX45
pinki
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tank Mahaveer Nagar Madrampura Sanganer Jaipur Rajasthan Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551410 96XXXXXX77
Tnki15
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India S-312, Kacchi Basti, Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551518 80XXXXXX93
BRIJ VATIKA 102
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 120 Kundanpura Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551317 77XXXXXX27
Tanki No 13
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 13 Near 6A Teela Shakila Beygum, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551425 99XXXXXX83
ramesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Bajrang Vihar Ki Tanki Madrampura Sanganer, Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550687 72XXXXXX75
KAVITA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 71 Bajrang Vihar Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551333 63XXXXXX84
Mehul
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 8a sitaram colony front of gosala Shyopur Rd Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550702 96XXXXXX50
PVC 1 Rampura Rd Phatak
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 1 Rampura Phatak Kalyanpura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551441 99XXXXXX01
ashok
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Dhani 2nd Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551348 97XXXXXX15
laksman
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 133 Near Bagda Hospital Saipura Road Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551456 98XXXXXX76
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 2 sivraaj nagar madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550752 97XXXXXX71
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Maliyo Ki Dhani 2nd Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551256 85XXXXXX75
khumaro ka mohalla
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Kumahro Ka Mohalla Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551364 89XXXXXX21
PVC 111 ARIHANT VIHAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 111 Front of Plot No 35 Arihant Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550777 88XXXXXX59
pnc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Vihar Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551472 93XXXXXX21
poonam
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551271 94XXXXXX10
shivraj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 Shivaji Nagar Pratap Nagar aipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551379 90XXXXXX60
PVC Tank 123 Suraj Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 123 Front of P No 7 Suraj Vihar Colony Saipura Road Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551487 94XXXXXX34
kai
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 2 Narayan sarover Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550832 95XXXXXX36
SITARAM
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Suman vihar ki Tanki jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551287 63XXXXXX06
siyaram
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Sukhvihar Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550624 97XXXXXX43
RNI SCHOOL
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India RNI School Ajay vihar Tanki Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551395 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551503 99XXXXXX22
Chotu
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Lal Khan Ki Tanki, Bai Ji Ki Tanki, Jhalana Gram, Malviya nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551302 99XXXXXX70
SANJAY
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:38
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551504 97XXXXXX81
MEENA JI
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 43 Swaroop Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551303 98XXXXXX13
rc meena
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 70 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550664 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551411 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551519 94XXXXXX30
Rahkesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-543, Block-A, Sector 4, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551318 80XXXXXX00
Tnki14
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki NO 14 Near Jyoti Kirana Store Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551426 94XXXXXX46
kishan ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kishan Ji Ki Kuye Ki Piyau Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550688 82XXXXXX20
shiva
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India VAISHNAW VIHAR FIRST PVC TANK 136 AND 137Saipura Rd SANGANER Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550772 70XXXXXX67
Manish
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India tejaa ji ka mandhir Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:48:45
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551334 79XXXXXX82
Arjun
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 16 Anand Vihar Sanganer Airport, Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550703 96XXXXXX46
PVC 7 HAJYAWALA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 7 Kankha Ki Dhani Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551442 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551349 86XXXXXX21
Veshno
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 140 Vaishno Vihar D Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:36
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551457 97XXXXXX23
veer khan
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 108 shiree ji dev narayan ka mandhir madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550753 97XXXXXX12
rahul
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551257 70XXXXXX09
rajkumar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551365 79XXXXXX16
PVC Tanki No S10 Near Plot No 9A Rampura Road Sachivalaya
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S10 Near Plot No 9A Rampura Road Sachivalaya Vihar Ext Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550778 96XXXXXX79
omparkesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Jhulelal Nagar Ki Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551473 83XXXXXX68
kamla
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551272 82XXXXXX92
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Rainbow Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551380 97XXXXXX94
PVC Tank 126 Anand Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 126 Front of P No 139 Anand Vihar Saipura Road Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551488 94XXXXXX4
523 SECTOR 3
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-99 A Tapovan Vihar Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550835 94XXXXXX30
Rahkesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-543, Block-A, Sector 4, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551288 77XXXXXX41
mukesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550626 94XXXXXX15
plot 11 12 13 15 18 19 21 1 6 7
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL SHARMA
89XXXXXX32
RJ191366
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India B-11 Maruti Colony shoepur roa, Pratap Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551396 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550635 85XXXXXX15
Tanki 10
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 10 Phool Chnad Gujar Teela NO 3 Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:09
ON GOING
PHEDS-UW-211501-551304 77XXXXXX09
RITU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 24 Govind Nagar aipur, Rajasthan 302028, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550665 99XXXXXX85
banwari lal
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEV NARAYAN BALAI
89XXXXXX11
RJ47RA0316
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 65 Bharave Colony Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551412 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551520 63XXXXXX62
256 pot
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Plot no 1 CBI Colony Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551319 70XXXXXX83
Tnki teela0 satsai colg
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 1-2 Meghna Studio Ke Pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551427 84XXXXXX42
imaran
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Mahaveer Nagar Ki Tanki Madrampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550689 98XXXXXX02
A
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kokawas PVC Tank 152and153 Sanganer Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550759 99XXXXXX01
ashok
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Dhani 2nd Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:12:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551335 94XXXXXX01
Sukh vihar 2
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony (NEW) Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550704 96XXXXXX00
PVC 8 kankha ki dhani
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 8 Kankha Ki Dhani Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551443 70XXXXXX69
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Jhulelal Nagar Ki Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551350 96XXXXXX57
bagwan
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Radhe Krishna City Sikarpura PVC Tank 156and157 Jaipur Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:36
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551458 98XXXXXX94
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Patther Factory Ki Tanki Madrampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550754 70XXXXXX65
POOJA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Mal ki Dhani Mandir Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551258 76XXXXXX31
ajay
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 138 Siyaram Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551366 92XXXXXX34
TANKI S4 Aaykar Nagar FRONT OF P NO 167
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S4 Front of Plot No 163 Rampura Road Sachivalaya Vihar Vistar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550779 89XXXXXX21
babu
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551474 99XXXXXX14
mamta
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551273 78XXXXXX55
govind nagar 139
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 139 Govind Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551381 82XXXXXX46
suresh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Loharon ka khurra Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551489 96XXXXXX28
Keidar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Arawali Hills Ki Tanki Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551289 93XXXXXX21
pooja
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 58 Shree Nath Nagar Sheopur Sanganer Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551397 82XXXXXX42
Bhatiya Bhawan
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Bhatiya bhawan Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551505 90XXXXXX41
K.K MEENA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550637 93XXXXXX67
satish plot C 41
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India moti vihar Sheopur, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551305 98XXXXXX90
sashi
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 93 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550667 74XXXXXX30
PVC 103
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 103 Shivraj Colony Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551413 84XXXXXX40
raju
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 1 balaji ka mandir Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551521 82XXXXXX52
Parkash
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 43 Swaroop Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551320 85XXXXXX15
Tanki 10
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 10 Phool Chnad Gujar Teela NO 3 Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551428 63XXXXXX73
ravi gurjar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Dev Nagar Gurjaro Ki Talai Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550690 74XXXXXX25
pvc 152
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kokawas PVC Tank 152and153 Sanganer Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551336 96XXXXXX64
Sukh vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony (NEW) Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550705 98XXXXXX94
ma chud ne d
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC 206 Tower Wali Gali Durga Tent House Diggi Malpura Rd Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551444 70XXXXXX12
kai
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kailashpuri Rampura Rd 2nd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551351 87XXXXXX34
kokabas
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 151 Gurjaron ki Talai Kokawas Muhana Mod Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551459 88XXXXXX59
pnc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Vihar Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550756 98XXXXXX11
raju
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana mode Choraha Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551259 97XXXXXX90
bhagwan ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 31 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551367 72XXXXXX75
KAVITA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 71 Bajrang Vihar Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550780 99XXXXXX50
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree ji Nagar-1 Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551475 76XXXXXX78
Mamta
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551274 96XXXXXX90
INDRAPRSTH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550578 97XXXXXX52
Deepak colony A
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 11A Deepak Colony Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551382 96XXXXXX50
PVC 1 Rampura Rd Phatak
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 1 Rampura Phatak Kalyanpura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550837 82XXXXXX52
Parkash
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 43 Swaroop Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551490 95XXXXXX62
Sunil
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Parnami agarbatti Phase 3, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551383 96XXXXXX46
PVC 7 HAJYAWALA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 7 Kankha Ki Dhani Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550838 98XXXXXX29
PHED
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 7 No Bus Stand Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551491 96XXXXXX63
Raajpaaal
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Mahal Gaon ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551290 99XXXXXX61
mukesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551398 96XXXXXX61
laxmi plot 114
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 8a sitaram colony front of gosala Shyopur Rd Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551506 98XXXXXX40
MK
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Plot No 17-18 Kusum Vihar Vistar Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550639 96XXXXXX64
Maruti nagar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 236 Maruti Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551306 77XXXXXX20
anju
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Plot no 2 RK Puram Sheopur Maruti Nagar, Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550669 86XXXXXX21
Veshno
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 140 Vaishno Vihar D Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551414 96XXXXXX45
raju
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551522 98XXXXXX29
PHED
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 7 No Bus Stand Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551321 96XXXXXX41
Bal Bhawan Ki Tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 5 Teela No 1 Munni Devi Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551429 99XXXXXX92
hauman sain
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Bohra Garden Ke Pas Ki Tanki Madrampur Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550691 97XXXXXX15
laksman
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 134 Bagda Hospital Saipura Rd Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551337 88XXXXXX63
SHANTI COLONY
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shanti Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550707 90XXXXXX89
PVC Tanki No 75
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 75 Kachchi Basti Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551445 75XXXXXX94
daishraj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551352 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121 Near Plot No 16 Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:38
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551460 96XXXXXX79
omparkesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Jhulelal Nagar Ki Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550757 96XXXXXX51
POOJA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Balaji Ka Mandir Ki Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551260 70XXXXXX20
kumbha marg tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Kumbha Marg Piyau Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551368 82XXXXXX20
shiva
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India VAISHNAW VIHAR FIRST PVC TANK 136 AND 137Saipura Rd SANGANER Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550782 90XXXXXX46
mahaveer nagar tanki
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Laduram Mava Wale K Pas Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551476 74XXXXXX73
kamla
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551275 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India PashupatiNathTanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550590 82XXXXXX92
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 7 ShreeNath Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550783 63XXXXXX62
Vikash
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Indian Oil Petrol Pump Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551477 74XXXXXX73
kamla
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551276 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Krishna Vihar Ki Tanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550591 98XXXXXX50
shreenath nagar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 7 ShreeNath Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551384 96XXXXXX00
PVC 8 kankha ki dhani
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 8 Kankha Ki Dhani Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550843 82XXXXXX13
CHOTU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Ramnagariya School ki Tanki Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551492 81XXXXXX64
Ras ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 4 Ki Tanki Kusum Vihar, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551291 91XXXXXX83
ramswrroop
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 501 Berwa Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551399 73XXXXXX51
MANOHAR LAL
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 25A Tulsi Nagar Sanganer Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551507 96XXXXXX11
Kk
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar Gali no 5 ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550644 77XXXXXX71
RAKESH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India MALIYO KA MOHLLA TIBA WALA Sitapura Industrial Area, Sitapura, Jaipur, Rajasthan 302022, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551307 94XXXXXX34
manoj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 119 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550670 96XXXXXX57
bagwan
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Radhe Krishna City Sikarpura PVC Tank 156and157 Jaipur Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551415 95XXXXXX82
raju
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 1 mata ji ka mandhir ki tenki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551523 96XXXXXX94
Rajesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551322 84XXXXXX40
Maruti Colony
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India B-11 Maruti Colony shoepur roa, Pratap Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551430 78XXXXXX80
kuladip
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550692 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S5 Front of Plot No 159 Rampura Road Shree Ram Vihar Mansarovar Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551338 63XXXXXX12
Bhavna
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shanti Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550708 97XXXXXX18
PVC Tanki No 89
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 89 Shivraj Colony Madrampura Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551446 98XXXXXX64
parlad
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551353 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121A Opp Jio Tower Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551461 89XXXXXX21
babu
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550761 70XXXXXX69
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Jhulelal Nagar Ki Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551261 94XXXXXX88
haldighti piyau
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Haldighati Marg Piyau Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551369 98XXXXXX02
A
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kokawas PVC Tank 152and153 Sanganer Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550784 99XXXXXX42
35 sector
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Anand Vihar Ki Tanki Saipura Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551277 89XXXXXX45
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550592 94XXXXXX10
shivraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 Shivaji Nagar Pratap Nagar aipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551385 98XXXXXX94
ma chud ne d
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC 206 Tower Wali Gali Durga Tent House Diggi Malpura Rd Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551493 94XXXXXX14
Meeena
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 7 ki Tanki Kusum Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551292 96XXXXXX95
MANOHAR DEVI
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India A-39 Deepak colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551400 94XXXXXX12
arjun
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Shivpuri-C Pratap nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551508 99XXXXXX8
a 288
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar gali ni 3 ki tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550646 99XXXXXX36
Mohan lal
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Singarwal KI Dhani Pratap Nagar, Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551308 94XXXXXX59
kanchan sharma
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Braj Puri Sin Ka Barah, Tilawala, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550671 87XXXXXX34
kokabas
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 151 Gurjaron ki Talai Kokawas Muhana Mod Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551416 90XXXXXX06
Radha
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 1 Narayan vihar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550666 86XXXXXX12
harjary
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 142 Shyam Nagar Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:31:00
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551524 89XXXXXX78
sunita
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551323 70XXXXXX20
kumbha marg tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Kumbha Marg Piyau Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551431 91XXXXXX63
dharmraj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sivraj Nagar Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550693 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S6 Rampura Road Near Shiv Mandir Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551339 87XXXXXX58
Tanki Post Office 9
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 9 Post Office Wali Gali Teela No 3 Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:29
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550709 99XXXXXX37
PVC Tanki No 104
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 104 Near P No 44 Shivraj Colony-C Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551447 97XXXXXX25
avadh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Ki Dhani Dev Nagar Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551354 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121B Front of Plot No 46 Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551462 99XXXXXX50
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree ji Nagar-1 Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551262 77XXXXXX45
parkesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Shiv Colony B (NEW) Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551370 74XXXXXX25
pvc 152
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH YADAV
0XXXXXX0
RJ26R3358
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kokawas PVC Tank 152and153 Sanganer Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551478 91XXXXXX20
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Siyaram Colony Saipura Bypass Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550785 75XXXXXX74
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Khatiko Ki Taal 2nd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551278 94XXXXXX68
93 ki tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Pashupati North Nagar Tanki 93 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550593 82XXXXXX92
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Rainbow Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551386 81XXXXXX78
Nayako Tibba
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Nayko Ka Teela Kachi Basti Ka Vitran Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551494 97XXXXXX23
RAMKESJH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 5 Kusum Vihar Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551293 96XXXXXX95
MANOHAR DEVI
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India A-39 Deepak colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551401 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551509 94XXXXXX14
RAMPHOOL
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar Park ki Tanki Gali no 6 Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550647 96XXXXXX83
Ms Sharma
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Tilawala tank 15 ,16 Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551309 87XXXXXX97
SIYARAM NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 139 Siyaram Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550672 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121 Near Plot No 16 Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551417 85XXXXXX39
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60 Mahadev Nagar, Rampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551525 97XXXXXX64
Kamlesh Ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Valmiki Colony Main Gate, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551324 94XXXXXX68
93 ki tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Pashupati North Nagar Tanki 93 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551432 93XXXXXX91
shiva
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550694 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S7 Front of Saini General Store Rampura Road Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551340 96XXXXXX45
pinki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tank Mahaveer Nagar Madrampura Sanganer Jaipur Rajasthan Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550710 93XXXXXX68
look
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 132 Devraj Nagar 3rd Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551448 90XXXXXX88
reena
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Harijan Basti Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551355 82XXXXXX50
PVC 116
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 116 Near Plot No 27 Krishna Vihar Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550763 75XXXXXX94
daishraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551463 99XXXXXX63
35 sector
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India BALA JI KA MANDIR Tirupathi Balaji Nagar, Khatri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551356 96XXXXXX91
vivak
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJENDRA GURJAR
96XXXXXX85
RJ213R6168
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 168 P No C-37 Mahaveer Colony-B Pratap Nagar Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550764 98XXXXXX64
parlad
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551464 90XXXXXX46
mahaveer nagar tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Laduram Mava Wale K Pas Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551263 96XXXXXX41
anita
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 34-B Raghunath Puri 1st Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551371 97XXXXXX15
laksman
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 134 Bagda Hospital Saipura Rd Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551479 91XXXXXX20
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Siyaram Colony Saipura Bypass Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550786 99XXXXXX55
vikarm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 35 Sector Choraha Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551279 96XXXXXX68
sani mandir
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Sani Mandir Krishna Vihar Colony Sheopur Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550595 96XXXXXX90
INDRAPRSTH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551387 90XXXXXX89
PVC Tanki No 75
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 75 Kachchi Basti Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551495 99XXXXXX44
Nahar sing
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551294 94XXXXXX21
ramesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551402 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551510 99XXXXXX27
b.l ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550648 90XXXXXX20
Neeraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Plot no 60- 61 sunflower colony near mahima panche sanganer 38, sunflower colony, Airport Road, Nandpuri B, Sanganer, Ravindra Nagar - A, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551310 94XXXXXX15
plot 11 12 13 15 18 19 21 1 6 7
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL SHARMA
89XXXXXX32
RJ191366
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India B-11 Maruti Colony shoepur roa, Pratap Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550674 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121B Front of Plot No 46 Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:36
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551418 89XXXXXX98
kavita
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551526 95XXXXXX01
????s?
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551325 96XXXXXX64
Maruti nagar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 236 Maruti Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551433 80XXXXXX53
pooja
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 108 shiree ji dev narayan ka mandhir madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550695 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S8 Plot No 98 Rampura Road Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551341 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550711 98XXXXXX94
pvc 102
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 102 Shivraj Colony D Madrampura Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551449 70XXXXXX45
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Harijan Basti Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551450 70XXXXXX59
hajari
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sarpanch Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551357 96XXXXXX15
PVC 115 TILAK NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 115 Front of Plot No 13 Tilak Nagar sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550766 90XXXXXX88
reena
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Harijan Basti Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551465 63XXXXXX62
Vikash
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Indian Oil Petrol Pump Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551264 97XXXXXX87
khusbhu
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551372 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S5 Front of Plot No 159 Rampura Road Shree Ram Vihar Mansarovar Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551480 70XXXXXX45
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550787 86XXXXXX51
35
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Bagdo Ka Bad School Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551280 88XXXXXX46
raju sain
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 31 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550597 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Krishna Vihar Ki Tanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551388 97XXXXXX18
PVC Tanki No 89
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 89 Shivraj Colony Madrampura Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551496 98XXXXXX13
Rp
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 7 No Bus Stand Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551295 95XXXXXX72
Deepak Colony B
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India B-1to10 Deepak Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551403 70XXXXXX34
Nand kishor
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kutro Ki Dhani Vitran Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551511 87XXXXXX45
Prince
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 45 Shivam Nagar Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550649 94XXXXXX73
heri om
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Braj Puri Sin Ka Barah, Tilawala, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551311 79XXXXXX60
RAM LAL MEENA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 70 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550675 82XXXXXX50
PVC 116
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 116 Near Plot No 27 Krishna Vihar Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551419 94XXXXXX98
raj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree Ji Nagar Rampura Rd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551527 82XXXXXX13
CHOTU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Ramnagariya School ki Tanki Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551326 63XXXXXX01
Mansagar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 11 Mansagar Colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551434 97XXXXXX71
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Maliyo Ki Dhani 2nd Ki Tanki Madrampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550696 92XXXXXX96
PVC Tank 114 Shri Ji Nagar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 114 Front of Plot No 32 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551342 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:31
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550712 80XXXXXX18
Shyam Sarovar Colony
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Sarovar Colony Saipura Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550713 99XXXXXX11
p no 82
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJENDRA GURJAR
96XXXXXX85
RJ213R6168
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India P No 143 Soniya Nagar Govardhan Nagar Sanganer Jaipur Rajasthan Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551358 78XXXXXX30
bablu
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 100 Stone Factory Diggi Road Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550768 70XXXXXX59
hajari
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sarpanch Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551466 99XXXXXX42
35 sector
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Anand Vihar Ki Tanki Saipura Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551265 79XXXXXX52
Govind nagar tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 24 Govind Nagar aipur, Rajasthan 302028, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551373 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S6 Rampura Road Near Shiv Mandir Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551481 96XXXXXX41
rajesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar Ki Tanki Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550793 76XXXXXX78
Mamta
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551281 92XXXXXX00
mangal
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550602 91XXXXXX57
PLOT NO 8GA 9 GA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 9 Tirupati Balaji Nagar Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551389 99XXXXXX37
PVC Tanki No 104
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 104 Near P No 44 Shivraj Colony-C Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551497 94XXXXXX47
rakesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-65 Chandragupt Nagar Ki Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551296 98XXXXXX80
ramesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 11 Mansagar Colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551404 77XXXXXX80
Balayio Ka Mohalla
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Balayio Ka Mohlla Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 303902, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551512 97XXXXXX65
rahu mr ji
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/664 Shaneshwar Mandir Marg, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550652 79XXXXXX82
Arjun
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
88XXXXXX46
RJ14R6167
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 16 Anand Vihar Sanganer Airport, Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551312 89XXXXXX80
mangal
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550676 96XXXXXX91
vivak
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJENDRA GURJAR
96XXXXXX85
RJ213R6168
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 168 P No C-37 Mahaveer Colony-B Pratap Nagar Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:37
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551420 85XXXXXX47
suraj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shop No.2, Rampura Rd, Near Rotiwalas Restaurant, Ram Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551528 99XXXXXX52
Rajkumar 78/90
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no12 ki Tanki Kusum Vihar Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551327 63XXXXXX06
siyaram
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551435 97XXXXXX12
rahul
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551343 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551451 70XXXXXX04
kavita
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kohinoor Cinema Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550718 96XXXXXX61
laxmi plot 114
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 8a sitaram colony front of gosala Shyopur Rd Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551359 88XXXXXX65
PVC 119 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 119 Front of Plot No 318 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550769 70XXXXXX04
kavita
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kohinoor Cinema Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551467 75XXXXXX74
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Khatiko Ki Taal 2nd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551266 78XXXXXX90
JITU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Tirupati Balaji nagar (NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551374 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 LAXMI NARAYAN SHARMA
77XXXXXX59
RJ14RB7279
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S7 Front of Saini General Store Rampura Road Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551482 89XXXXXX44
giraj
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550796 91XXXXXX20
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Siyaram Colony Saipura Bypass Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551282 63XXXXXX56
sani mandir tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550605 93XXXXXX21
pooja
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 58 Shree Nath Nagar Sheopur Sanganer Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551390 93XXXXXX68
look
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 132 Devraj Nagar 3rd Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551498 94XXXXXX83
parsad
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 39 Pawan Vihar Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551297 63XXXXXX12
sunita devi
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551405 88XXXXXX49
Tnki5
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 5 Teela No 1 Munni Devi Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551513 63XXXXXX75
Parkash
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 119 Shiksha Vihar Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550653 94XXXXXX01
Sukh vihar 2
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony (NEW) Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551313 99XXXXXX61
mukesh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Sukhpuriya Gaon ki Tanki India Gate Jaipur, Rajasthan 302022, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550677 96XXXXXX15
PVC 115 TILAK NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 115 Front of Plot No 13 Tilak Nagar sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:38
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551421 96XXXXXX05
vinak
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana Rd Plant Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551529 97XXXXXX44
RAHYP
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 D-253 Kusum Vihar Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:20
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551328 88XXXXXX26
Suresh
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Plot no 29 Krishna Vihar Sheopur Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550697 99XXXXXX37
pvc 120
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 120 Front of Plot No 52 New Janta Colony Near Swaimadhopur Pulia Muhana Mod Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551436 70XXXXXX65
POOJA
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Mal ki Dhani Mandir Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550698 70XXXXXX14
Radhey
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Below RICCO Kanta Masarovar Flyover New Sanganer Rd Mansarovar Jaipur Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551437 86XXXXXX24
pvc
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 BANSI LAL JAT
97XXXXXX29
RJ23R5082
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551344 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551452 99XXXXXX20
IOBVYGUYT
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gyaneswer School Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550719 96XXXXXX90
INDRAPRSTH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:30
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551360 98XXXXXX98
PVC 117 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 117 Near Plot No 330 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550771 96XXXXXX36
Ramniwas
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sachiwalay Vihar Vistar CGM Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:32
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551468 99XXXXXX55
vikarm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 35 Sector Choraha Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551267 78XXXXXX90
JITU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India G-46 Tirupati Balaji Nagar Jaipur, Rajasthan 302019, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:14
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551375 91XXXXXX64
PVC Tanks Shri Ram Vihar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No S8 Plot No 98 Rampura Road Shree Ram Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551483 99XXXXXX41
p 10
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar 2nd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550798 96XXXXXX41
rajesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHAITAN SINGH GURJAR
99XXXXXX24
RJ14RD4851
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar Ki Tanki Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:17
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551283 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India PashupatiNathTanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550606 99XXXXXX61
mukesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551391 98XXXXXX94
pvc 102
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 102 Shivraj Colony D Madrampura Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551499 96XXXXXX63
k.k bhai
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Khola Ki Tanki, Kunda Basti, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551298 99XXXXXX18
shiv colony A
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shiv Colony A (NEW) Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551406 90XXXXXX31
Tnki17
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki NO 17 Near Hnauman KIrana Store Ke Pass Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551514 79XXXXXX85
Parkash 3/789
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
89XXXXXX46
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 C-23 Siksha Vihar Jagatpura Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550654 96XXXXXX64
Sukh vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 45 Sukh Vihar Colony (NEW) Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551314 91XXXXXX19
Teela 5 Tnki no12
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 12 Teela NO 5 Shyam Ji KI Tanki Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550680 98XXXXXX98
PVC 117 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 117 Near Plot No 330 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:06
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551422 98XXXXXX66
ram
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Gurjaro ki Dhani Diggi Rd Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551329 94XXXXXX35
Sitaram colony
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Raghunath Puri 1st Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:22
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551330 77XXXXXX71
RAKESH
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India MALIYO KA MOHLLA TIBA WALA Sitapura Industrial Area, Sitapura, Jaipur, Rajasthan 302022, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550699 90XXXXXX60
PVC Tank 123 Suraj Vihar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 123 Front of P No 7 Suraj Vihar Colony Saipura Road Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551438 98XXXXXX11
raju
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana mode Choraha Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551345 99XXXXXX85
banwari lal
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DEV NARAYAN BALAI
89XXXXXX11
RJ47RA0316
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 65 Bharave Colony Dada Gurudev Nagar Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551453 96XXXXXX36
Ramniwas
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sachiwalay Vihar Vistar CGM Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550731 84XXXXXX40
raju
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 1 balaji ka mandir Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551253 97XXXXXX52
Deepak colony A
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 11A Deepak Colony Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551361 76XXXXXX84
PVC 105 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 105 Near Plot No 42 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550774 98XXXXXX76
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMLESH BALAI
96XXXXXX13
RJ14RC5694
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 2 sivraaj nagar madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:33
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551469 86XXXXXX51
35
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Bagdo Ka Bad School Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 303905, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551268 73XXXXXX50
khumhro ki tanki
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India maliyo ka mohalla Nagar, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551376 92XXXXXX96
PVC Tank 114 Shri Ji Nagar
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 114 Front of Plot No 32 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551484 97XXXXXX21
piriya
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar Ki Tanki Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550813 94XXXXXX47
rakesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-65 Chandragupt Nagar Ki Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551284 87XXXXXX97
SIYARAM NAGAR
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 139 Siyaram Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:26
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550607 91XXXXXX83
ramswrroop
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 501 Berwa Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551392 80XXXXXX18
Shyam Sarovar Colony
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Sarovar Colony Saipura Sanganer Jaipur Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:27:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551500 70XXXXXX46
Talwaar farm
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:29:34
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551299 97XXXXXX52
Deepak colony A
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 11A Deepak Colony Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:25:36
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551407 77XXXXXX23
Tnki1k
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 1-2 Meghna Studio Ke Pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551515 97XXXXXX16
plot no 55 panchyawala sirsi road i
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-26 Block B Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-15 22:30:12
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550657 96XXXXXX90
INDRAPRSTH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Indraprasth Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551315 93XXXXXX25
Tanki no 7
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 7 Kubeyr School Jawahar Nager, Shiv Gyan Mandir, Ward no.48, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:26:13
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211401-550681 76XXXXXX84
PVC 105 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 105 Near Plot No 42 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:07
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551423 86XXXXXX41
laxamn
Auto Schedule
2021-01-16 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana mod Diggi Rd Sangane Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-15 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-15 22:28:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550934 88XXXXXX30
45 mission compound
Emergency
2021-01-16 07:55:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 15-45 Mission Compound Hathroi Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:31:34
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:03:02
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550937 77XXXXXX84
Hatroi bawri
Emergency
2021-01-16 08:00:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 13-14 Hathroi Ki Bawri Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:32:19
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:03:27
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550943 94XXXXXX07
A 1 chitranajan marg
Emergency
2021-01-16 08:10:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 A-1 Chitaranjan Marg, Panch Batti, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:33:29
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:03:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550946 90XXXXXX05
48 a
Emergency
2021-01-16 08:20:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 48 Dhuleshwar garden Patel Colony Hathroi Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:34:07
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:04:18
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550948 75XXXXXX59
Shiv mandir pyau
Emergency
2021-01-16 08:30:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 Shiv Mandir Piyau Chomu House Hathroi, Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:34:49
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:04:49
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550949 70XXXXXX48
A 3 tilak marg
Emergency
2021-01-16 08:35:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 A-3 Tilak Marg C Scheme Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:23
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:05:25
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550950 80XXXXXX70
81 hatroi fort
Emergency
2021-01-16 09:00:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 80 Hathroi Fort Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:04
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:05:48
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551209 98XXXXXX31
36 Chomu house
Emergency
2021-01-16 10:00:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 36 Tabela House Chomu House Hathroi, Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 15:42:49
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 20:06:15
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551084 98XXXXXX95
72 shivaji nagar
Emergency
2021-01-15 11:15:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 73, Shivaji Nagar Road no 2 civil lines JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:53:36
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:59:43
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551102 97XXXXXX78
74, Gayatri Nagar A, maharani farm, durgapura
Emergency
2021-01-16 11:45:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Maharani farm Opp_Durgapura Railway Station Mahavir Nagar, Nalanda Vihar, Durgapura, Jaipur Mahavir Nagar, Mahaveer Nagar, Durgapura, Jaipur, Rajasthan 302020, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:25:35
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:28:46
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551100 89XXXXXX20
Plot no 143 sanjay nagar
Emergency
2021-01-16 11:50:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Ganeshwar ji ki tanki (new) Mahesh Nagar, Avadhpuri-2, Jaipur, Rajasthan 302015 JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:24:55
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:29:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551147 98XXXXXX15
Plot no 72 Gayatri Nagar a
Emergency
2021-01-16 13:40:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Maharani farm Opp_Durgapura Railway Station Mahavir Nagar, Nalanda Vihar, Durgapura, Jaipur Mahavir Nagar, Mahaveer Nagar, Durgapura, Jaipur, Rajasthan 302020, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:20:22
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:31:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551041 97XXXXXX39
221 Gayatri Nagar A Maharani Farm Durgapura
Emergency
2021-01-16 09:40:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Maharani farm Opp_Durgapura Railway Station Mahavir Nagar, Nalanda Vihar, Durgapura, Jaipur Maharani Farm, Gayatri Nagar A, Gayatri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302020, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:20:47
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:27:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551243 92XXXXXX44
Shyam
Emergency
2021-01-16 08:00:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 825 Rani Sati Nagar Nirman Nagar Ranisati Nagar Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:19:49
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:34:10
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551242 97XXXXXX60
Nisha
Emergency
2021-01-16 07:55:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 99 Tagore Nagar Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:17:31
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:34:28
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551248 87XXXXXX02
Pawan
Emergency
2021-01-16 07:50:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 54 Mahadev Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:38:51
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:39:19
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211301-549989 96XXXXXX49
Muskan
Emergency
2021-01-16 07:55:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur A-65 Nemi Nagar Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:10:17
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:55
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551252 78XXXXXX16
Pooja
Emergency
2021-01-16 08:45:00 BRIJESH GURJAR
63XXXXXX81
RJ06RB0152
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 175 girnar colony south nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:46:11
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:46:45
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551250 94XXXXXX50
A 39
Emergency
2021-01-16 08:40:00 RAJKUMAR VERMA
97XXXXXX68
RJ14RD0565
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur A-105 Nityanand Nagar A Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:43:08
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:47:05
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551249 98XXXXXX11
175
Emergency
2021-01-16 08:30:00 RAJKUMAR VERMA
97XXXXXX68
RJ14RD0565
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 175 girnar colony south nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:40:48
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:47:24
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211201-549279 97XXXXXX17
Rinku
Emergency
2021-01-16 08:35:00 BRIJESH GURJAR
63XXXXXX81
RJ06RB0152
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 27 Ajmera Garden Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-12 19:45:15
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:31:08
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551251 80XXXXXX20
Deepak
Emergency
2021-01-16 08:25:00 BRIJESH GURJAR
63XXXXXX81
RJ06RB0152
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur A-130 Nityanand Nagar A Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:45:02
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:47:52
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211201-549278 73XXXXXX44
Laduram Meena
Emergency
2021-01-16 08:30:00 RAJKUMAR VERMA
97XXXXXX68
RJ14RD0565
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 27 Ajmera Garden Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-12 19:42:52
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:31:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211001-547842 79XXXXXX77
Komal
Emergency
2021-01-16 08:25:00 RAJKUMAR VERMA
97XXXXXX68
RJ14RD0565
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 96 Doctors Colony Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-10 17:51:06
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:31:35
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211001-547844 70XXXXXX84
Visanu
Emergency
2021-01-16 08:25:00 BRIJESH GURJAR
63XXXXXX81
RJ06RB0152
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 109 Doctors Colony Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-10 17:54:08
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:31:47
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551245 98XXXXXX06
Malik
Emergency
2021-01-16 08:10:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 43 Hanuman Vatika Jaipur Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:22:57
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:32:09
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551244 94XXXXXX24
Mahendra
Emergency
2021-01-16 08:05:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 119 Vrindavan Vihar Shanti Nagar Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:21:15
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:33:04
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211301-549993 70XXXXXX70
Raju
Emergency
2021-01-16 08:05:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 719 Rani Sati Nagar Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:29:55
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:33:23
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551247 98XXXXXX25
Raju
Emergency
2021-01-16 08:08:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 31 Asha Vihar Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:25:27
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:32:21
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551246 83XXXXXX18
Mukesh
Emergency
2021-01-16 08:02:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 188A Vishwas Path Rani Sati Nagar Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:24:16
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:33:38
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551070 98XXXXXX76
50 shanti nagar B
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India mahi path 43, Prem Nagar-1, Gujar Ki Thadi, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:38:32
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:42:41
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550984 93XXXXXX60
tanki no 4
Emergency
2021-01-15 08:30:00 KAJOD SINGH
72XXXXXX77
RJ25R3571
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Tanki no 4 saraswati residency plot no A 38 Ke samne jaipur JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:11:47
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:20:16
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550879 92XXXXXX53
Parnami Gali Vitran
Emergency
2021-01-15 07:20:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 311, Adarsh Nagar Rd, Anand Puri, Bees Dukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:01:16
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:10:38
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-551144 81XXXXXX55
Plot No 139 Tiwari Ji Ka Bag
Emergency
2021-01-15 13:40:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Tiwari Ji Ka Bagh Ke Paas Vitran, Fateh Tibba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:17:50
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:33:11
DRIVER ASSIGNED
PHEDS-UW-211501-550901 95XXXXXX20
Moti Dungri Thana
Emergency
2021-01-15 07:30:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Moti Doongri Police Station Ke Paas Vitran, Anand Puri, 20 Dhukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:07:13
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:39:26
ACCEPT
PHEDS-UW-211501-550990 99XXXXXX34
267 dronpuri Road
Emergency
2021-01-15 08:35:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India 261,dronpuri indan gas godam road blue berry school, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302024, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:16:03

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-550991 63XXXXXX11
Plot Number 34 Vikas Nagar C Block Udaipur
Emergency
2021-01-15 08:40:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. C-36, Vikas nagar, Dawas, Chitrakoot Jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:16:57

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-550992 97XXXXXX36
Shyam Vihar vistar
Emergency
2021-01-15 08:40:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 82, shree shyam vihar vistar, Girdharipura dhawas, near Ajmer road jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:17:55

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-550993 70XXXXXX70
Plot Number 68.Neelkanth Colony Girdharipura
Emergency
2021-01-15 08:40:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Govt. Senior sec school Girdharipura dhawas, near Ajmer road jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:19:10

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551005 84XXXXXX51
Plot Number 25 Kesar Bihar Sarkari Government School
Emergency
2021-01-15 08:45:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 17, Anoop vatika, opp parshad office, Dhawas, near Ajmer road jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:27:43

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551117 85XXXXXX16
162 B Jagdish Puri Hiranagar
Emergency
2021-01-15 12:46:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 293 heera nagar A, Delhi Ajmer bypass, near marati decor, chitrakoot jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:23:14

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551120 85XXXXXX23
Plot Number21A RK Puram 200 Feet Bypass
Emergency
2021-01-15 12:47:00 No Vehicle Assigned Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 57- 58 jeevan vihar, near 200 ft bypass chitrakoot jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:24:01

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551036 97XXXXXX41
PVC
Emergency
2021-01-15 09:35:00 No Vehicle Assigned Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shyam Nagar Vistar Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:17:17

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551121 81XXXXXX00
VITARN
Emergency
2021-01-15 12:07:00 No Vehicle Assigned Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kailashpuri Rampura Rd 3rd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:24:47

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551200 78XXXXXX03
Rajkamal Saini
Emergency
2021-01-15 15:58:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:34:22

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551201 63XXXXXX60
Plot Nambr 136 148 Ganesh Vihar
Emergency
2021-01-15 15:58:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:35:00

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551207 96XXXXXX47
Rohit P. N. 140 Sirsi Road
Emergency
2021-01-15 16:05:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:41:50

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551208 83XXXXXX70
Jay Bhavani Nager Plot Number 39
Emergency
2021-01-15 16:06:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Jai Bhawani Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:42:31

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551211 77XXXXXX84
Ganesh Colony CC Road
Emergency
2021-01-15 16:07:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:43:33

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551213 90XXXXXX67
Chandra Shekar Jangid Pn 18Ganesh Vichar
Emergency
2021-01-15 16:08:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:44:44

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551012 82XXXXXX60
Manish
Emergency
2021-01-15 08:58:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Gate No.19, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:35:02

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551015 97XXXXXX59
Arjun
Emergency
2021-01-15 09:01:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:38:03

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551088 77XXXXXX19
Sirsi Parekh mohalla
Emergency
2021-01-15 11:24:00 No Vehicle Assigned Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Dhanka Mohalla, Sirsi, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:00:55

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551173 94XXXXXX67
288, Gayatri Nagar A, Maharani Farm ph 9414049267
Emergency
2021-01-16 14:45:00 No Vehicle Assigned Maharani farm Opp_Durgapura Railway Station Mahavir Nagar, Nalanda Vihar, Durgapura, Jaipur Gayatri Nagar A, Gayatri Nagar, Jaipur, Rajasthan, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 14:23:34

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551174 94XXXXXX22
Gayatri Nagar a plot no 196
Emergency
2021-01-16 14:45:00 No Vehicle Assigned Maharani farm Opp_Durgapura Railway Station Mahavir Nagar, Nalanda Vihar, Durgapura, Jaipur 191 to 200 gayatri nagar A mandir marg maharani farm Jaipur JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 14:24:10

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551234 90XXXXXX24
Devi Chiranjeev Colony Plot Number 36
Emergency
2021-01-16 18:40:00 No Vehicle Assigned Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Plot no 21 Bank colony mahesh Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 18:22:12

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551237 77XXXXXX92
Jagdish Tanki
Emergency
2021-01-16 07:35:00 No Vehicle Assigned Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 732 Sanjay Nagar Kachi Basti Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:06:49

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551241 89XXXXXX20
Pappu Yadav
Emergency
2021-01-16 07:40:00 No Vehicle Assigned Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur Bhartiye kisan sangh Gali no 12 nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:12:28

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551235 98XXXXXX37
Dinesh321
Emergency
2021-01-16 07:31:00 No Vehicle Assigned Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 321 Guru Jhambeshwar Nagar A Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:05:05

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551236 99XXXXXX43
Aarti Srivastava 194a
Emergency
2021-01-16 07:39:00 No Vehicle Assigned Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 194 Girnar Colony Block E Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:05:48

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551240 96XXXXXX82
Narayan
Emergency
2021-01-16 07:43:00 No Vehicle Assigned Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 101 Lane 6 Moti Nagar nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 19:10:30

WAITING FOR DRIVER
PHEDS-UW-211501-551126 82XXXXXX41
Anshu goyal
Emergency
2021-01-15 12:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India VT Road Ground Sector 5 Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:44:36
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:45:03
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551191 97XXXXXX88
Hitesh 5/290b
Emergency
2021-01-15 15:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India 5/342 SFS Manasarovar Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:23:34
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:24:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551103 95XXXXXX44
Vt road kanjar basti
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India Hans Vihar RIICO Industrial Area Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:26:23
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:26:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551018 95XXXXXX93
SFS Choraha Tanki
Emergency
2021-01-15 09:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India Sani Mandir SFS Choraha Madhyam Marg Sector 12, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:40:23
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:42:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551022 81XXXXXX31
Nikil, kanjar basti kacra dipo
Emergency
2021-01-15 10:00:00 RAMESH CHOUDHARY
90XXXXXX93
RJ14RC8796
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India 33/61 Mansarovar Sector 3, Mansarovar Sector 5, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:42:18
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:43:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551114 93XXXXXX93
55/114
Emergency
2021-01-15 12:00:00 RAMESH CHOUDHARY
90XXXXXX93
RJ14RC8796
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India VT Road Ground Sector 5 Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:16:14
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:16:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551118 97XXXXXX86
Vt road
Emergency
2021-01-15 12:00:00 RAMESH CHOUDHARY
90XXXXXX93
RJ14RC8796
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India 112/30 Thadi Market Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:23:29
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:23:55
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551029 94XXXXXX51
Manoj gupta
Emergency
2021-01-15 09:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India Plot No 6 Shiv Vihar Golyawas Mansarovar Jaipur AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:46:51
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:47:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551087 97XXXXXX48
Chatar ji
Emergency
2021-01-15 12:00:00 RAMESHWAR LAL YADAV
97XXXXXX81
RJ14RC5941
Water Hydrant SFS Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020, India 85A Radhaswami Nagar Sunder Nagar Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:57:57
AEN PHED SUB DIV-11 MANSAROVER (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:17:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550857 92XXXXXX17
94 Upadhay
Emergency
2021-01-15 06:35:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Gali No 8 Ki Tanki Kusum Vihar jagatapura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:17:12
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:20:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550882 96XXXXXX55
Lal khan ki tanki
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Lal Khan Ki Tanki, Bai Ji Ki Tanki, Jhalana Gram, Malviya nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:02:05
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:07:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550906 96XXXXXX07
Rk ji
Emergency
2021-01-15 07:40:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mayur Vihar Gali no 1 Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:17:02
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:24:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550858 98XXXXXX79
KESER VIHER
Emergency
2021-01-15 06:40:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Keshar Vihar ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:17:44
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:20:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550883 98XXXXXX15
Parkash
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Harijan Ki Tanki, Shiv Colony, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:02:25
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:07:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550908 93XXXXXX68
hiraz
Emergency
2021-01-15 03:40:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Thakuro Ki Tanki (kunda basti ) Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:18:15
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:25:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551178 80XXXXXX32
Ranjit kumar
Emergency
2021-01-15 14:55:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/664 Shaneshwar Mandir Marg, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 14:35:51
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 14:36:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550859 76XXXXXX45
HARI NAGER ki tanki
Emergency
2021-01-15 06:40:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Gali no12 ki Tanki Kusum Vihar Jaipur, Rajasthan 303012, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:18:17
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:20:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550885 84XXXXXX77
laxmi naryan
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Kanchan Devi K Pas Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:02:46
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:07:40
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550860 84XXXXXX63
KANARAM MEENA
Emergency
2021-01-15 06:40:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India CBI Phatak Ki Tanki Jagetpura Jaipur, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:18:40
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:21:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550888 89XXXXXX77
pandit ji
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Kabadi Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:03:37
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:08:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550862 88XXXXXX64
SONU
Emergency
2021-01-15 06:40:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Koliyo ki dhani murlipura Gaon jagatpura Jaipur, Rajasthan 303905, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:19:31
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:21:58
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550891 70XXXXXX35
jodla hanuman mandir
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Jodla Hanuman Tanki, Kunda Basti, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:04:24
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:08:58
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551150 97XXXXXX95
1770
Emergency
2021-01-15 13:45:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Akshaya Patra Temple, Sector 26, Mahal, Yogna, Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:26:19
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:33:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550863 83XXXXXX26
SUMIT BANNA
Emergency
2021-01-15 06:45:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mata Ji Ki Tanki (new location ) Kunda Basti, Malviya Nagar , Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:23:27
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:30:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550312 97XXXXXX49
63
Emergency
2021-01-15 09:45:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-29 Hari Mag, Block B, Vidyut Abhiyanta Colony, Sector 4, Malviya Nagar AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-14 05:25:35
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-14 05:30:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550846 88XXXXXX30
Kailash
Emergency
2021-01-15 06:25:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 1/1291, Surya Dev Marg, Sector 1, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:04:34
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:10:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550866 76XXXXXX18
Kiran
Emergency
2021-01-15 06:45:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 C2 Plaza Rajput Colony, Jhalana Gram, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:26:13
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:31:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550894 84XXXXXX10
chaturvedi school ki tanki
Emergency
2021-01-15 07:25:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:05:10
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550847 93XXXXXX37
ROSHAN
Emergency
2021-01-15 06:25:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Tanki Behind Shamshan Ghat, Kunda Basti, Bai Ji Ki Kothi, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:04:57
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:11:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550867 70XXXXXX65
papu
Emergency
2021-01-15 06:50:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Meena colony Tanki Near Govt girls School Malviya Nagar, Jaipur AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:27:26
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:31:38
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551152 88XXXXXX52
LALACHAND
Emergency
2021-01-15 13:50:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:27:35
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:33:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550848 96XXXXXX86
Meena
Emergency
2021-01-15 06:25:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Thakuro Ki Tanki (kunda basti ) Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:05:33
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:11:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550869 88XXXXXX66
rk
Emergency
2021-01-15 06:50:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-324 Block-A Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:29:16
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:32:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551091 93XXXXXX51
Res
Emergency
2021-01-15 11:30:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-640, Govind Marg, Block-B, Sector 4, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 11:11:46
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 11:12:36
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550849 90XXXXXX54
Mamta ji
Emergency
2021-01-15 06:25:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mata Ji Ki Tanki, Kunda Basti, Malviya Nagar Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:06:32
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:11:49
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550870 97XXXXXX50
Rahul kumar meena plot no 178 mayur vihar
Emergency
2021-01-15 06:50:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mayur Vihar Gali no 1 Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:30:01
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:32:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550897 94XXXXXX41
Sunil
Emergency
2021-01-15 11:25:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Kabadi Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:06:04
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:10:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551153 88XXXXXX54
School
Emergency
2021-01-15 13:50:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:27:59
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:34:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551160 98XXXXXX25
Arjun ji sharam bjp
Emergency
2021-01-15 13:50:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 50a, Model Town Road, Model Town malviya nagar jaipur AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:32:22
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:34:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550850 92XXXXXX74
PARKEASH MEENA
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Jhalana Pyaoo, Block-A, Block-B, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:06:53
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:12:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550871 99XXXXXX94
A-1254
Emergency
2021-01-15 07:15:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 CBI Phatak Ki Tanki Jagetpura Jaipur, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:54:03
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:56:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550899 97XXXXXX25
churahe ki piche wali tanki
Emergency
2021-01-15 07:25:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:06:27
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:10:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551154 94XXXXXX19
shivcharan
Emergency
2021-01-15 13:50:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:28:26
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:34:58
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550851 98XXXXXX70
pawen
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Tanki Behind Shamshan Ghat, Kunda Basti, Bai Ji Ki Kothi, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:07:18
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:12:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550872 78XXXXXX68
PIMKY
Emergency
2021-01-15 07:15:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-65 Chandragupt Nagar Ki Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:54:27
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:56:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551155 96XXXXXX13
KESAV gali no 8
Emergency
2021-01-15 13:50:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Nanagram ki Tanki Riksha Gaon ki tanki jagatpura Rajasthan 302025, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:29:16
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:35:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550852 98XXXXXX52
chore
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Chorahe ke Piche Ki Tanki, Kunda Basti, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:07:53
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:12:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550902 94XXXXXX45
DESRAJ MEENA
Emergency
2021-01-15 06:30:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/491 Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:14:31
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:19:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551156 72XXXXXX13
Gali no 8 kusam vihar
Emergency
2021-01-15 13:50:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Raigaro ki dhani riksha ganv jagatpura Jaipur, Rajasthan 303905, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:29:44
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:35:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550854 99XXXXXX92
aaeam
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Govt. Primary School, Kunda Basti, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:08:38
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:13:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550873 90XXXXXX93
lala ram
Emergency
2021-01-15 07:15:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 152 Swaroop Vihar Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:54:51
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:56:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550874 93XXXXXX67
MANGLI LAL PATEL
Emergency
2021-01-15 07:15:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-65 Chandragupt Nagar Ki Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:55:15
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:57:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550903 80XXXXXX91
VE it
Emergency
2021-01-15 11:35:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/11, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:14:58
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:21:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551158 63XXXXXX23
Gali no 10
Emergency
2021-01-15 13:50:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Gurudwara Ke Pas Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:31:54
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 13:35:41
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550855 91XXXXXX56
K.K
Emergency
2021-01-15 06:30:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-40 Hari Marg Sector 4 Malviya Nagar Jaipur Rajasthan AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:09:32
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:13:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550856 75XXXXXX42
om96surya Nagar
Emergency
2021-01-15 06:35:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India SKIT College Gate ke pas Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:15:03
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 06:20:00
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550880 89XXXXXX99
MEENA
Emergency
2021-01-15 11:20:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:01:45
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:06:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550905 96XXXXXX65
P.l
Emergency
2021-01-15 07:35:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-243 Block-A Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:16:35
AEN PHED SUB DIV-5 MALVIYA NAGAR (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:21:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550957 70XXXXXX44
282 mkb
Emergency
2021-01-15 08:25:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 242 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:45:24
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:51:04
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550976 88XXXXXX21
School
Emergency
2021-01-15 08:20:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Jagatpura school ki tanki Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:59:31
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:04:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550954 97XXXXXX37
1816 mkb
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1816 MKB VITRAN Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:43:20
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:38:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550915 97XXXXXX85
1330 mkb
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:25:13
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:53
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550958 99XXXXXX96
KUMAWAT JI
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Manoharpura School Ekta Nagar Mayapuri Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:45:56
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:51:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550916 72XXXXXX52
1828 mkb
Emergency
2021-01-15 07:50:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1828 MKB Sabzi market, jagatpura, jaipur, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:25:45
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:37:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550959 98XXXXXX47
Jd pg COLLAGE
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India J D P G collage malviya nagar Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:48:05
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:51:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550955 79XXXXXX59
MKB-RAMSINGH JI
Emergency
2021-01-15 08:25:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1461 mkb Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:44:04
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:38:41
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550956 91XXXXXX66
MKB---1796
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:44:44
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:39:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550909 93XXXXXX59
2476 MKB
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2476 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:22:23
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550917 78XXXXXX61
1890 mkb
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1879 MKB Sabzi market, jagatpura, jaipur, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:26:34
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:37:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550963 78XXXXXX43
2419 MKB
Emergency
2021-01-15 08:35:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2419 MKB Kacchi Basti, Malviya Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017 AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:54:01
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:00:52
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550910 97XXXXXX35
1330 MKB
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:22:48
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550918 86XXXXXX04
1330 mkb
Emergency
2021-01-15 07:50:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:27:09
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:37:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550920 63XXXXXX80
Sani mandir
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India sani mandir ( sarkari school ke pas ) Getor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:27:41
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:38:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550965 93XXXXXX03
1316 MKB
Emergency
2021-01-15 08:35:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1367 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:54:58
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:01:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550924 98XXXXXX56
sec-13 govt school
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1800 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:28:56
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:38:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550911 97XXXXXX05
99 mkb
Emergency
2021-01-15 07:50:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 242 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:23:13
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550928 90XXXXXX68
Rajendre
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:30:01
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:38:36
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550926 90XXXXXX81
2085 MKB VITRAN
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2085 MKB NEW Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:29:35
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:38:55
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550967 94XXXXXX69
2075 MKB
Emergency
2021-01-15 08:15:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2075 MKB Kacchi Basti, Malviya Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:55:21
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:02:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550912 79XXXXXX54
1694
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1694 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:23:36
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:59
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550922 93XXXXXX13
240 mkb
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:28:13
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:39:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550969 63XXXXXX17
1770 mkb
Emergency
2021-01-15 12:15:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:56:14
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:03:00
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550962 98XXXXXX58
MKB 2410
Emergency
2021-01-15 08:15:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 2410 MKB , Kacchi Basti, Malviya Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:52:43
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:34:55
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550932 99XXXXXX99
mangel
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Mother Teresa Colony plot no B-15, Siddharth Nagar, Jagatpura, Jaipur AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:31:00
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:39:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550971 98XXXXXX61
satypraksh
Emergency
2021-01-15 08:20:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:56:48
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:03:16
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550939 97XXXXXX19
1770mkb
Emergency
2021-01-15 07:55:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:32:48
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:35:40
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550930 76XXXXXX99
242 mkb nandapuri
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 242 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:30:30
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:39:41
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550951 99XXXXXX91
1316 mkb
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1316 mkb prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:42:01
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:36:48
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550913 99XXXXXX02
Mkb 1230
Emergency
2021-01-15 11:45:00 RAMESH KUMAR PALIWAL
73XXXXXX40
RJ14R7006
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:24:08
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550935 78XXXXXX44
1770 mkb
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:31:39
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:39:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550974 83XXXXXX70
Mahonopura school
Emergency
2021-01-15 08:20:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Manoharpura School Ekta Nagar Mayapuri Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:58:15
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:03:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550952 98XXXXXX01
1408 mkb nandapuri
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:42:26
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:37:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550942 86XXXXXX72
Mkb 1770
Emergency
2021-01-15 07:35:00 HANUMAN BALAI
83XXXXXX97
RJ14RC7725
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1770 MKB Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:33:14
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:40:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550975 98XXXXXX33
Girraj school
Emergency
2021-01-15 08:20:00 PREM CHAND MEENA
63XXXXXX01
RJ14RC6740
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India J D P G collage malviya nagar Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:58:55
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:04:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550953 80XXXXXX10
Mukesh harijan
Emergency
2021-01-15 08:05:00 RAMAVTAR MEENA
93XXXXXX48
RJ14RC5981
Naley Ke Pass Wala hydrent (s-3)surya vihar Gator, Kesar Vihar, Sawai Gaitor, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India 1330 MKB prem nager, kacchi basti, Prem Nagar, Nandpuri Colony, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:42:56
AEN PHED SUB DIV-6 JAGATPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 08:37:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550938 63XXXXXX24
HUKKIAM SINGH f 21LAL BAHADUR NAGAR
Emergency
2021-01-15 11:55:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India F-21 Lal Bahadur nagar Durgapura Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:32:19
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550919 96XXXXXX82
KRISHN JI pipal ka ped
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Pipal Ja ped ki tanki Durgapura Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:27:30
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:34:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550921 99XXXXXX36
Durgapura bus stand
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India DurgaPura Bus stand ki tanki Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:27:53
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550940 90XXXXXX29
MAHENDRE TIWADI
Emergency
2021-01-15 07:55:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Plot no 112 Panchsheel Colony Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:32:51
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:37:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550923 92XXXXXX82
Baba Ramdev park
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Baba ramdev ji ka park Durgapura Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:28:39
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:18
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550945 94XXXXXX25
Shree ji
Emergency
2021-01-15 07:55:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Shreeji Nagar Pani ki tanki Durgapura Jaipur, Rajasthan AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:34:07
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:37:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550927 63XXXXXX47
Bheru mandir
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Bheru ji ka mandir ki Tanki Durgapura Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:29:49
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550929 98XXXXXX36
A 53 payuv
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India A 53 Piyau Income Tax Colony Milap Nagar Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:30:09
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:35:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550931 90XXXXXX29
R.K GUPTA khavas ji
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Khwas ji ki Tanki Khawas Ji Ka Bagh Durgapura, Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:30:39
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550933 98XXXXXX29
POORAN KUMAWAT incometax colony
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Plot no 44 Incometax Cclony Durgapura, Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:31:08
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550936 90XXXXXX56
JHUlal lal manindar
Emergency
2021-01-15 07:50:00 HAZARI LAL MEENA
79XXXXXX25
RJ14RD2051
Durgapura Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302018, India Jhulelal mandir ki tanki Durgapura, Jaipur, Rajasthan 302018 AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:31:49
AEN PHED SUB DIV-7 DURGAPURA (SOUTH-III ) JAIPUR
2021-01-15 07:36:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551000 93XXXXXX70
Plot number 30 31Brahman ka mohalla Devnarayan ji ka mandir
Emergency
2021-01-15 08:50:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Brahmno Ka Mohalla, Near Dev Narayan Temple, Dhabawas Rd, (Chitrakoot) Ward Number 18, Jaipur, Rajasthan 302034, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:24:03
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:40:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551046 80XXXXXX73
Plot no 70 A Anupam Vihar Maharana Pratap Marg
Emergency
2021-01-15 09:45:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 70A, Anupam Vihar, maharana pratap Marg, Gandi path west, vaishali nagar jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:26:23
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:31:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550998 90XXXXXX60
Plot Number 7 C Vidhansabha Nagar Divas
Emergency
2021-01-15 08:45:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Mewada departmental store, F block Jagdamba nagar chitrakoot jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:22:19
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:41:53
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550996 99XXXXXX62
6 C.Vidhansabha Nagar Jagdamba
Emergency
2021-01-15 08:40:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Mewada departmental store, F block Jagdamba nagar chitrakoot jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:21:45
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:42:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550995 99XXXXXX24
35 Ganesh Vihar Girdharipura
Emergency
2021-01-15 08:40:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Gulab Dasji Vitran, Girdharipura, (Chitrakoot), Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:20:42
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:44:04
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550994 63XXXXXX32
Gulab das swami plot no.64cshri ganesh vihar, near st. Thomas school, girdharipura, dhabas mob no.
Emergency
2021-01-15 08:40:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Gulab Dasji Vitran, Girdharipura, (Chitrakoot), Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:20:01
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:44:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550989 70XXXXXX41
143 Girraj Vihar 200 Feet Bypass
Emergency
2021-01-15 08:35:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Chotrakoot Hydrent Main, (Chitrakoot), Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:15:20
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:50:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550986 99XXXXXX00
Ayodhya Nagar Kana Vihar
Emergency
2021-01-15 08:35:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Chotrakoot Hydrent Main, (Chitrakoot), Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:14:38
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:50:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551186 97XXXXXX10
Shiv Vihar Colony Gandhi Road
Emergency
2021-01-15 15:35:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot No.8, Opp krishna marrige garden,Prasad Path, Lalarpura, (Vaishali Nagar) Jaipur, Rajasthan 302034, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 15:13:42
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:18:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551002 98XXXXXX27
Vidhansabha Divas
Emergency
2021-01-15 08:45:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Vidhansabha Colony, Dabawas Puliya, (Chitrakoot), Vaishail Nagar, Jaipur, Rajasthan 302024, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:25:28
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:37:38
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551045 97XXXXXX48
Shiv Ji Ka Mandir Maharana Pratap Marg
Emergency
2021-01-15 09:45:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Vidhya vihar school, Anupam vihar, maharana pratap Marg, vaishali nagar, jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:25:38
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:27:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551001 99XXXXXX56
Vidhansabha Divas
Emergency
2021-01-15 08:45:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Vidhansabha Colony, Dabawas Puliya, (Chitrakoot), Vaishail Nagar, Jaipur, Rajasthan 302024, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:24:53
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:38:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551183 95XXXXXX16
C 51 MAA VAISHNO NAGAR GANDHIPATH
Emergency
2021-01-15 15:30:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India C 51 MAA VAISHNO NAGAR GANDHI PATH AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 15:07:16
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:20:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550999 92XXXXXX59
Plot no 27.28 Brahmanon Ka Mohalla Divas
Emergency
2021-01-15 08:45:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Brahmno Ka Mohalla, Near Dev Narayan Temple, Dhabawas Rd, (Chitrakoot) Ward Number 18, Jaipur, Rajasthan 302034, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:23:15
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:40:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551176 94XXXXXX90
C.56 .57 .Vaishno Nagar Gandhi Path Road
Emergency
2021-01-15 14:50:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India C 51 MAA VAISHNO NAGAR GANDHI PATH AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 14:31:30
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:21:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550981 93XXXXXX47
Plot Number 37 Jagdamba Nagar
Emergency
2021-01-15 08:30:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India 264, Rajni Vihar Colony, Dabaas Puliya, (Chitrakoot) Heerapura, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302024, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:06:28
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:19:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551230 99XXXXXX99
Bunkar Colony Khatipura
Emergency
2021-01-15 17:07:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Bunkar Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:43:59
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:48:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551229 99XXXXXX25
Bunkar Colony Khatipura
Emergency
2021-01-15 17:06:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India 200, Sirsi Rd, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Jaipur, Rajasthan 302012, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:43:09
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:48:48
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551059 84XXXXXX03
Sector 3/146 Chitrk00t
Emergency
2021-01-15 10:39:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Shalby Hospital, Block F, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:15:24
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:16:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550977 63XXXXXX69
C.Block 405.Vaishali Nagar
Emergency
2021-01-15 08:23:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 C-283 Block-C Vaishali Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 07:59:48
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:01:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551233 85XXXXXX11
A Block 346Vaishali Nagar
Emergency
2021-01-15 17:44:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India A-125 Block-A Vaishali Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 17:20:59
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 17:24:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550978 72XXXXXX58
Sector 2 /235.chitrkoot
Emergency
2021-01-15 08:24:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Plot No.222, Sector-2, Chitrakoot, (Vaishali Nagar) Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:00:28
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:01:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551115 99XXXXXX64
264 Rajni Vihar
Emergency
2021-01-15 12:45:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India 264, Rajni Vihar Colony, Dabaas Puliya, (Chitrakoot) Heerapura, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302024, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:21:46
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:27:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551093 92XXXXXX85
33 /11 Bijali Power House Vishali Nagar
Emergency
2021-01-15 11:36:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India E-596 Block E Vaishali Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:47
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:13:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551202 83XXXXXX98
137.Man Hinglaj Nagar Gandhi Path Road
Emergency
2021-01-15 16:00:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot No.07, Kuber Nagar, Lalarpura, (Vaishali Nagar) Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:37:00
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:37:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551094 80XXXXXX40
Cosmo Colony Vaishali Nagar
Emergency
2021-01-15 11:36:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India E-596 Block E Vaishali Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:13:11
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:14:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551116 94XXXXXX48
124 AJagdish Puri 200 Ft Bypass
Emergency
2021-01-15 12:46:00 BODU LAL MEENA
96XXXXXX86
HR26T4815
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Plot no. 294 heera nagar A, Delhi Ajmer bypass road, chitrakoot jaipur AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:22:23
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:38:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551215 98XXXXXX69
SHUBHAM BAIJAIL C 248 VAISHALI NAGAR POST OFFICE OR TAGORE SCHOOL KE PASS MOB 09899677769
Emergency
2021-01-15 16:21:00 VINOD
85XXXXXX30
RJ34RA8905
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India C-144 Block-C Vaishali Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:57:39
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:58:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551125 99XXXXXX97
Sandeep Choudhary plot no 665/9 chitrakoot Jaipur
Emergency
2021-01-15 13:04:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Govind Marg Sector-9 Chitrkoot Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:41:14
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:42:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551216 80XXXXXX29
Heerapura Gaon 200 Feet Bypass
Emergency
2021-01-15 16:21:00 RAJU LAL CHOUDHARY
86XXXXXX18
RJ14RA1763
Chitrakoot water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302021, India Heerapura Gaon Mandir Jaipur, Rajasthan 302021, India AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:58:04
AEN PHED SUB DIV-9 CHITRAKOOT (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:59:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551003 97XXXXXX89
raju
Emergency
2021-01-15 08:45:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Devdham Colony Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:25:30
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:57:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551139 77XXXXXX15
pvc tenki
Emergency
2021-01-15 13:35:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:12:20
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:23:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551217 96XXXXXX48
rajesh
Emergency
2021-01-15 16:15:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:59:11
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:01:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551149 78XXXXXX78
kailash
Emergency
2021-01-15 13:40:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:21:48
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:24:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550979 78XXXXXX12
pooja
Emergency
2021-01-15 08:25:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60, Rampura Rd, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:04:05
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:08:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551078 79XXXXXX64
Ryhjg
Emergency
2021-01-15 10:30:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kamla Nagar Ki Tanki Madrampura Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:48:31
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:24:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550997 90XXXXXX82
p no 127
Emergency
2021-01-15 08:45:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Dev Nagar-A 1st Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:22:16
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:02:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551039 90XXXXXX90
guddo
Emergency
2021-01-15 09:40:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Radha Krishna Mandir Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:19:26
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:02:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551049 96XXXXXX13
vija lal
Emergency
2021-01-15 09:55:00 GIRDHARI LAL GURJAR
96XXXXXX91
RJ14RA3612
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Bawdi Ke Pas Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:36:38
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:39:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551177 99XXXXXX23
dinesh
Emergency
2021-01-15 14:55:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Loharo Ka Khura Muhana Mod Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:34:12
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:37:52
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551108 91XXXXXX23
p 14
Emergency
2021-01-15 12:05:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:43:07
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 11:46:00
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551056 79XXXXXX34
kavita
Emergency
2021-01-15 10:05:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:42:14
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:48:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550966 70XXXXXX56
hanuman
Emergency
2021-01-15 08:15:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Hanuman Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 07:55:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 07:58:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550987 96XXXXXX66
baLbu gurjar
Emergency
2021-01-15 08:35:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Dhani 2nd Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:14:40
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:49:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551132 90XXXXXX55
SIMLA
Emergency
2021-01-15 13:15:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:55:53
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:58:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551057 91XXXXXX87
raveena
Emergency
2021-01-15 10:05:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kangsiyo ki Dhani Diggi Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:45:18
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:48:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551218 98XXXXXX12
gss
Emergency
2021-01-15 16:40:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:18:47
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:20:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551231 90XXXXXX25
BARDHICHAND
Emergency
2021-01-15 17:05:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Vinayak Vihar Main Diggi Rd Madrampura Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:44:55
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:58:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551130 72XXXXXX72
pvc
Emergency
2021-01-15 13:15:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 39, Rampura Rd, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:54:38
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:58:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550980 85XXXXXX58
kamal
Emergency
2021-01-15 08:25:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:06:08
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:50:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551166 72XXXXXX50
raj
Emergency
2021-01-15 14:30:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 40 Shyam Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:09:26
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:15:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551179 75XXXXXX10
VISHNU
Emergency
2021-01-15 15:20:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60 Mahadev Nagar, Rampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:00:04
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:02:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551112 73XXXXXX14
pvc
Emergency
2021-01-15 12:25:00 GIRDHARI LAL GURJAR
96XXXXXX91
RJ14RA3612
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Below RICCO Kanta Masarovar Flyover New Sanganer Rd Mansarovar Jaipur AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:07:46
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:11:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551037 70XXXXXX35
BABITA
Emergency
2021-01-15 09:40:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Anita Colony-C Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:18:27
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:59:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551133 96XXXXXX63
pvc
Emergency
2021-01-15 13:15:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kamla Nagar Ki Tanki Madrampura Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:57:39
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:59:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551168 83XXXXXX37
p no 25
Emergency
2021-01-15 14:35:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree Ji Nagar Rampura Rd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:12:54
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:15:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551113 95XXXXXX70
raju
Emergency
2021-01-15 12:35:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 39, Rampura Rd, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:13:58
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:16:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551067 90XXXXXX23
vinita
Emergency
2021-01-15 10:45:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 39, Rampura Rd, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:24:05
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:26:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551028 94XXXXXX60
73 mahaveer
Emergency
2021-01-15 09:05:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 71 Mahaveer Nagar-X Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:45:47
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:31:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551135 99XXXXXX52
pvc
Emergency
2021-01-15 13:20:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:00:33
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:02:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551171 74XXXXXX94
mamta
Emergency
2021-01-15 13:41:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:19:32
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:24:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551077 96XXXXXX33
ram
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree Ji Nagar Rampura Rd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:44:31
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:50:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551199 95XXXXXX07
Raju
Emergency
2021-01-15 15:45:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:26:19
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:27:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551172 96XXXXXX00
vinita
Emergency
2021-01-15 14:03:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar 2nd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:20:23
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:25:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551122 74XXXXXX05
ravinavc
Emergency
2021-01-15 12:08:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Sukhiya Sarkari School Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:26:01
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:29:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551058 74XXXXXX34
laxami
Emergency
2021-01-15 09:45:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:03:50
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:12:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551072 81XXXXXX64
Dinesh
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAM JI LAL
96XXXXXX67
RJ14212R7221
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shree Ram Vihar Colony Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:39:28
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:53:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551024 99XXXXXX51
ramjilal
Emergency
2021-01-15 09:05:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sarpanch Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:42:46
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:48:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551119 74XXXXXX35
laxami
Emergency
2021-01-15 12:02:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 60, Rampura Rd, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:23:44
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:29:53
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551030 83XXXXXX39
pooja
Emergency
2021-01-15 11:10:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gurjara Ki Talai Sarkari School Ke Pas Ki Tanki Sanganer Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:52:12
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:55:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551123 73XXXXXX93
PVC
Emergency
2021-01-15 12:29:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Sukhiya Sarkari School Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:27:25
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 12:30:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551031 89XXXXXX10
krishna
Emergency
2021-01-15 09:15:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60 Mahadev Nagar, Rampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:52:29
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:55:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551032 96XXXXXX86
pinki
Emergency
2021-01-15 09:15:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60 Mahadev Nagar, Rampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:53:14
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:57:03
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551161 75XXXXXX77
sanjay
Emergency
2021-01-15 14:00:00 GIRDHARI LAL GURJAR
96XXXXXX91
RJ14RA3612
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 71 Mahaveer Nagar-X Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:38:49
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 13:41:03
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550625 87XXXXXX97
SIYARAM NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 139 Siyaram Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:36
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550645 97XXXXXX78
ramswaroop
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:16
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550661 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 GIRDHARI LAL GURJAR
96XXXXXX91
RJ14RA3612
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:31:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550726 78XXXXXX34
11tnki
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 11 Pinki Furniture Ke pass Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550744 94XXXXXX46
kishan ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kishan Ji Ki Kuye Ki Piyau Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550791 83XXXXXX68
kamla
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:31:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550802 80XXXXXX59
rinku
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana Rd Plant Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550581 70XXXXXX09
rajkumar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550819 99XXXXXX22
Chotu
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Lal Khan Ki Tanki, Bai Ji Ki Tanki, Jhalana Gram, Malviya nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550748 78XXXXXX80
kuladip
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 15:23:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550627 79XXXXXX60
RAM LAL MEENA
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 70 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550678 78XXXXXX30
bablu
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 100 Stone Factory Diggi Road Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:02:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550650 63XXXXXX84
Mehul
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 8a sitaram colony front of gosala Shyopur Rd Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550727 82XXXXXX24
Tnki Ganesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 3 Ganesh Ke Pass Teela No 1 Sector 2, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550745 84XXXXXX42
imaran
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Mahaveer Nagar Ki Tanki Madrampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550803 94XXXXXX34
kai
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 2 Narayan sarover Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550582 76XXXXXX31
ajay
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 138 Siyaram Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550820 97XXXXXX81
MEENA JI
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 43 Swaroop Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550604 77XXXXXX41
mukesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH KUMAR MEENA
90XXXXXX11
RJ14RB3246
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550840 89XXXXXX78
sunita
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550608 96XXXXXX95
MANOHAR DEVI
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India A-39 Deepak colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550841 97XXXXXX64
Kamlesh Ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Valmiki Colony Main Gate, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550684 89XXXXXX21
PVC 111 ARIHANT VIHAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MUKESH SHARMA
89XXXXXX58
RJ051R0209
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 111 Front of Plot No 35 Arihant Vihar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:38:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550628 89XXXXXX80
mangal
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:04
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550668 97XXXXXX15
laksman
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 133 Near Bagda Hospital Saipura Road Madrampura Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 09:05:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550651 76XXXXXX20
Vimal verma
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Airport Ke Samne Prabhu Dayal Marg Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550728 96XXXXXX77
Tnki15
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India S-312, Kacchi Basti, Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550747 99XXXXXX92
hauman sain
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Bohra Garden Ke Pas Ki Tanki Madrampur Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550804 94XXXXXX4
523 SECTOR 3
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 A-99 A Tapovan Vihar Tanki Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550583 97XXXXXX90
bhagwan ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 31 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550822 98XXXXXX40
MK
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KAMAL MEENA
93XXXXXX92
RJ14RD0550
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Plot No 17-18 Kusum Vihar Vistar Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017 Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550792 99XXXXXX14
mamta
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kachi Basti Ki 2 Tanki Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:10:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550823 96XXXXXX11
Kk
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar Gali no 5 ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550609 96XXXXXX95
MANOHAR DEVI
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India A-39 Deepak colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550842 95XXXXXX01
????s?
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550663 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 GIRDHARI LAL GURJAR
96XXXXXX91
RJ14RA3612
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 16:03:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550629 91XXXXXX19
Teela 5 Tnki no12
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 12 Teela NO 5 Shyam Ji KI Tanki Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550655 88XXXXXX63
SHANTI COLONY
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shanti Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550729 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550750 93XXXXXX91
shiva
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550805 96XXXXXX28
Keidar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Arawali Hills Ki Tanki Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550584 70XXXXXX20
kumbha marg tanki
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Kumbha Marg Piyau Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550585 77XXXXXX45
parkesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Shiv Colony B (NEW) Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550824 99XXXXXX8
a 288
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar gali ni 3 ki tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550610 94XXXXXX21
ramesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550844 99XXXXXX52
Rajkumar 78/90
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no12 ki Tanki Kusum Vihar Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550630 93XXXXXX25
Tanki no 7
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 7 Kubeyr School Jawahar Nager, Shiv Gyan Mandir, Ward no.48, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550656 63XXXXXX12
Bhavna
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shanti Colony Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550730 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550662 98XXXXXX19
kedi farm
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kedi Farm Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:17:42
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550751 80XXXXXX53
pooja
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMJI LAL GURJAR
96XXXXXX87
RJ07R1625
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India 108 shiree ji dev narayan ka mandhir madarampura Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550586 96XXXXXX41
anita
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 34-B Raghunath Puri 1st Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550825 94XXXXXX14
RAMPHOOL
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Mahadev Nagar Park ki Tanki Gali no 6 Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550611 95XXXXXX72
Deepak Colony B
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India B-1to10 Deepak Colony Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550845 97XXXXXX44
RAHYP
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 D-253 Kusum Vihar Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550790 93XXXXXX21
poonam
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:40:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550631 92XXXXXX16
pooja kirana sotre
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 6 Pooja Kirana Store Ke pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550659 87XXXXXX58
Tanki Post Office 9
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 9 Post Office Wali Gali Teela No 3 Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550732 96XXXXXX45
raju
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Narayan Vihar 2nd Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550758 99XXXXXX01
ashok
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 LAXMAN RAM JAT
86XXXXXX34
RJ14RC8629
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Dhani 2nd Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550755 86XXXXXX24
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 KHUSHI RAM CHOUDHARY
76XXXXXX64
RJ21RE8702
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:43:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550806 95XXXXXX62
Sunil
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Parnami agarbatti Phase 3, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550807 96XXXXXX63
Raajpaaal
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Mahal Gaon ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:23
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550587 97XXXXXX87
khusbhu
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550826 99XXXXXX27
b.l ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550612 98XXXXXX80
ramesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 11 Mansagar Colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550632 77XXXXXX27
Tanki No 13
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 13 Near 6A Teela Shakila Beygum, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550673 93XXXXXX37
GANSHYAM TILAK NAGAR MUHANA MODE
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 121A Opp Jio Tower Tilak Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550734 90XXXXXX06
Radha
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 1 Narayan vihar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550760 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550762 70XXXXXX12
kai
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kailashpuri Rampura Rd 2nd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550808 81XXXXXX64
Ras ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 4 Ki Tanki Kusum Vihar, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550588 78XXXXXX90
JITU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Tirupati Balaji nagar (NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550827 87XXXXXX45
Prince
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 45 Shivam Nagar Ramnagariya, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550683 95XXXXXX28
PVC 112 AND 113 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 113 Near Plot No 60A Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:24:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550614 99XXXXXX18
shiv colony A
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Shiv Colony A (NEW) Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550633 80XXXXXX00
Tnki14
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki NO 14 Near Jyoti Kirana Store Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550679 88XXXXXX65
PVC 119 SHREE JI NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
93XXXXXX62
RJ14RC4799
Water Hydrent Rampura Rd Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India PVC Tanki No 119 Front of Plot No 318 Shree Ji Nagar Sanganer Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550735 85XXXXXX39
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 60 Mahadev Nagar, Rampura Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550765 97XXXXXX25
avadh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gazi Baba Ki Dhani Dev Nagar Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550737 94XXXXXX98
raj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Sree Ji Nagar Rampura Rd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:45:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550809 94XXXXXX14
Meeena
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 7 ki Tanki Kusum Vihar Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550589 78XXXXXX90
JITU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India G-46 Tirupati Balaji Nagar Jaipur, Rajasthan 302019, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550828 97XXXXXX65
rahu mr ji
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJENDRA PRASAD MEENA
89XXXXXX91
RJ14RA8275
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 2/664 Shaneshwar Mandir Marg, Sector 2, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:04
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550716 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:24:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550615 97XXXXXX52
Deepak colony A
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 11A Deepak Colony Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550634 70XXXXXX83
Tnki teela0 satsai colg
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 1-2 Meghna Studio Ke Pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550706 81XXXXXX78
Nayako Tibba
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Nayko Ka Teela Kachi Basti Ka Vitran Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550767 70XXXXXX45
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Harijan Basti Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550810 97XXXXXX23
RAMKESJH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM MEENA
89XXXXXX87
RJ14RC4100
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Gali no 5 Kusum Vihar Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550594 78XXXXXX55
govind nagar 139
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 139 Govind Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550829 63XXXXXX75
Parkash
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 119 Shiksha Vihar Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550616 70XXXXXX09
rajkumar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550636 96XXXXXX41
Bal Bhawan Ki Tanki
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 5 Teela No 1 Munni Devi Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550714 91XXXXXX68
Tnki16
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550721 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:09:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550736 89XXXXXX98
kavita
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550794 74XXXXXX73
kamla
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH CHAND CHOUDHARY
98XXXXXX77
RND4313
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India 5 Suraj Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:11:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550738 85XXXXXX47
suraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURAJ MAL SAINI
86XXXXXX96
RJ14RD6095
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Shop No.2, Rampura Rd, Near Rotiwalas Restaurant, Ram Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550770 99XXXXXX20
IOBVYGUYT
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Gyaneswer School Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550811 99XXXXXX44
Nahar sing
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RATAN LAL NAI
88XXXXXX37
RJ14RA1698
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Chaturvedi School K Wali Tanki, Bai Ji Ki Kothi, Someshwarpuri, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550596 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India PashupatiNathTanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:16
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550830 79XXXXXX85
Parkash 3/789
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 C-23 Siksha Vihar Jagatpura Jaipur, Rajasthan 303012, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550773 99XXXXXX59
pooja
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM
89XXXXXX42
RJ14RC8800
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar Choraha Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 08:30:59
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550617 98XXXXXX88
GAURAV
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550638 82XXXXXX75
SAMBHU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India PashupatiNathTanki Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550717 82XXXXXX42
Bhatiya Bhawan
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Bhatiya bhawan Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550739 96XXXXXX05
vinak
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana Rd Plant Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550788 95XXXXXX80
poonam
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PRASAD
96XXXXXX02
RJ14RD2457
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Kamla Nagar Ki Tanki Madrampura Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 10:33:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550781 99XXXXXX63
35 sector
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI RAM GURJAR
95XXXXXX68
RJ14RC3451
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India BALA JI KA MANDIR Tirupathi Balaji Nagar, Khatri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550812 98XXXXXX13
Rp
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 7 No Bus Stand Jagatpura Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550598 89XXXXXX45
MUKESH
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Mangal Vihar Tanki Sheopur Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:18
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550831 97XXXXXX16
plot no 55 panchyawala sirsi road i
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 B-26 Block B Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550618 99XXXXXX70
SANJAY
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 55 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550640 63XXXXXX01
Mansagar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM PHOOL MEENA
82XXXXXX61
RJ14RD0634
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 11 Mansagar Colony Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302011, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550720 96XXXXXX47
ankur dakesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 OM PARKASH KATARIYA
91XXXXXX68
RJ23RB8481
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India GSS Muhana Rd Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:31
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550722 77XXXXXX80
Balayio Ka Mohalla
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DINESH SINGH
95XXXXXX63
RJ14RC8630
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Balayio Ka Mohlla Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 303902, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550740 98XXXXXX66
ram
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Gurjaro ki Dhani Diggi Rd Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550799 89XXXXXX44
giraj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Regar Mohlla 2 Tanki Madrampura Sanganer Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
AEN PHED SUB DIV-II SANGANER CITY (SOUTH-IV ) JAIPUR
2021-01-15 14:27:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550795 91XXXXXX20
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAMODAR PRASHAD GURJAR
74XXXXXX35
RJ14RD2359
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Siyaram Colony Saipura Bypass Madrampura Sanganer, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:16
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550814 94XXXXXX83
parsad
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHRI NARAYAN MEENA
63XXXXXX60
RJ14RD0549
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 39 Pawan Vihar Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550599 88XXXXXX46
raju sain
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 31 Ganesh Nagar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:18
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550833 63XXXXXX47
Rk
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 PREM KUMAR BAIRWA
74XXXXXX40
RJ14RC0067
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Tanki Behind Shamshan Ghat, Kunda Basti, Bai Ji Ki Kothi, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550620 77XXXXXX09
RITU
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 24 Govind Nagar aipur, Rajasthan 302028, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550723 88XXXXXX49
Tnki5
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 5 Teela No 1 Munni Devi Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550741 86XXXXXX41
laxamn
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SURESH GURJAR
99XXXXXX23
RJ14RD5428
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Muhana mod Diggi Rd Sangane Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550797 70XXXXXX45
pvc
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DEEN DAYAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ25RA2360
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Ganesh Vihar Ki Tanki Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550815 96XXXXXX63
k.k bhai
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RADHEY SHYAM MEENA
93XXXXXX76
RJ14R3379
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Khola Ki Tanki, Kunda Basti, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550600 92XXXXXX00
mangal
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITARAM JANGID
96XXXXXX24
RJ26RA3326
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India 26 Deepak Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550834 80XXXXXX93
BRIJ VATIKA 102
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 120 Kundanpura Ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550621 98XXXXXX90
sashi
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 93 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550641 63XXXXXX06
siyaram
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Gokul Vihar Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302031, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550642 88XXXXXX26
Suresh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Plot no 29 Krishna Vihar Sheopur Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550724 90XXXXXX31
Tnki17
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki NO 17 Near Hnauman KIrana Store Ke Pass Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550742 96XXXXXX10
kesar
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Kesar School Ke Pass Ki Tanki Madrampura Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550800 99XXXXXX41
p 10
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar 2nd Tanki Sanganer Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550579 70XXXXXX06
Kajod
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Khatiko Ka Mohlla Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029 India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550817 95XXXXXX09
1770 mkb
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SATYA PRAKASH MEENA
95XXXXXX55
RJ14R7982
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India Mahal Gaon ki Tanki Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550601 87XXXXXX97
SIYARAM NAGAR
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India 139 Siyaram Nagar Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550836 63XXXXXX62
256 pot
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAM RATAN GURJAR
93XXXXXX61
RJ14RC4378
Malviya Nagar Sector 2 Water Hydrant Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 Plot no 1 CBI Colony Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550622 77XXXXXX20
anju
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Plot no 2 RK Puram Sheopur Maruti Nagar, Jaipur, Rajasthan 302015, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550643 94XXXXXX35
Sitaram colony
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SUWA LAL MEENA
89XXXXXX61
RJ212R7136
Water Hydrant Sector 5 Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033, India Raghunath Puri 1st Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:26:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550725 77XXXXXX23
Tnki1k
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 1-2 Meghna Studio Ke Pass Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:27:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550743 99XXXXXX83
ramesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAMESH GUJAR
82XXXXXX40
RJ07RB6009
Rampura Rd Hydrent Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302020, India Bajrang Vihar Ki Tanki Madrampura Sanganer, Muhana, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:28:14
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550801 97XXXXXX21
piriya
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 HARI RAM GURJAR
99XXXXXX23
RJ23RA1609
Rampura Rd Hydrent Sanganer Jaipur, Rajasthan 302020, India Tiwadi Nagar Ki Tanki Sanganer Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550580 85XXXXXX75
khumaro ka mohalla
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 RAJESH CHOUDHARY
80XXXXXX31
RJ141R1902
Water Hydernt Sector 5 Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302022, India Kumahro Ka Mohalla Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302033, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550818 70XXXXXX26
LALACHAND
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 DAYA RAM MEENA
90XXXXXX78
RJ14R6158
Vipra Vihar Gator New Govt Hydrant Jaipur, Rajasthan 302017, India 70 Swaroop vihar vistar Jagatpura Jaipur Rajasthan 302017, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:29:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550603 63XXXXXX06
siyaram
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 MANNA RAM MEENA
85XXXXXX15
RJ14RC3356
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India Sukhvihar Colony Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550839 96XXXXXX94
Rajesh
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 JAIPAL MEENA
63XXXXXX73
RJ14RA0130
doordarshan baijikikothi hydranti, Jaipur, Rajasthan 302004, India Manawat Public School, Bai Ji Ki Kothi, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:03
Auto Dispatch
2021-01-14 22:30:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550623 94XXXXXX34
manoj
Auto Schedule
2021-01-15 07:00:00 Ashok Yadav
84XXXXXX98
RJ14RD5909
Water Hydrent Sector 7(NEW) Jaipur, Rajasthan 302029, India 119 RK Puram Pratap Nagar Jaipur, Rajasthan 302029, India Auto Schedule
2021-01-14 22:25:02
Auto Dispatch
2021-01-14 22:25:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551164 94XXXXXX66
32 A
Emergency
2021-01-15 14:10:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 27to33 Sangram Colony Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:52:31
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:53:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551090 99XXXXXX73
Diggi house
Emergency
2021-01-15 11:25:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 Diggi house Kachi Basti Ka Vitran 302004 Jaipur, Rajasthan, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:06:42
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:11:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550925 94XXXXXX20
Sani mandir mi road
Emergency
2021-01-15 07:50:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 Vidhayak Puri Police Station, Sanjay Marg, Opp Kotak Mahindra Bank, Gopalbari, Jaipur, Rajasthan JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:29:05
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 08:01:49
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551106 94XXXXXX32
D 121,122
Emergency
2021-01-15 11:50:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 Kalwar scheme hanaman mandir ke pas ka vitran Jaipur, Rajasthan, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:28:18
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:29:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551137 98XXXXXX30
Diggi house
Emergency
2021-01-15 13:30:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 15A Diggi House Tonk Road Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:08:14
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:11:55
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550941 80XXXXXX57
24
Emergency
2021-01-15 08:05:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 Settlement Commissioner Offic, Gopalbari, Jaipur, Rajasthan JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:32:55
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 08:03:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551138 89XXXXXX55
Diggi house
Emergency
2021-01-15 13:30:00 CHHOTU SINGH
99XXXXXX47
RJ37RA0357
Water Hydrant Gopalbari Jaipur, Rajasthan 302001 15A Diggi House Tonk Road Jaipur, Rajasthan 302001, India JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:10:40
JEN CHOWKI C-SCHEME (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:12:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551083 87XXXXXX42
Ashok
Emergency
2021-01-15 11:15:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 ACHROL HOUSE GATE NO 1 JACOB ROAD CIVIL LINES JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:52:45
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:59:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551085 78XXXXXX14
Radha krishna mandir
Emergency
2021-01-15 11:15:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 Indraprast colony Ramnagar Extension Ramnagar Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:56:39
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:00:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551080 98XXXXXX06
7 kalyanpuri
Emergency
2021-01-15 11:10:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 GOVT. HOSPITAL FOR ANIMAL KALYANPURI RAM NAGAR JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:50:18
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:58:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551081 98XXXXXX91
A 1 jacb rad
Emergency
2021-01-15 11:10:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 ACHROL HOUSE GATE NO 1 JACOB ROAD CIVIL LINES JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:50:58
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:58:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551082 82XXXXXX15
isararada house
Emergency
2021-01-15 11:10:00 RAVI SHANKAR YADAV
63XXXXXX77
RJ02RA0513
Civil Lines water hydrent Jaipur, Rajasthan 302006 Achrol House Colony Madrampur Civil Lines Jaipur, Rajasthan 302006 JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:51:50
JEN CHOWKI CIVIL LINES (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:58:48
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551214 88XXXXXX20
F 170
Schedule
2021-01-15 16:14:00 SUNEEL MEENA
95XXXXXX30
RJ02R_8908
Water Hydrant Gandhi Nagar (S1) Jaipur, Rajasthan 302015 F-170 Gandhi Nagar, Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI GANDHI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:50:58
JEN CHOWKI GANDHI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:51:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551109 80XXXXXX00
3th13
Schedule
2021-01-15 12:13:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India 3-D-1 To D 15 Ratan Dugar Marg Sector 3 Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004 JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:49:19
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:52:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551131 98XXXXXX01
A3 Burmese Clny
Schedule
2021-01-15 13:18:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Jaipur,, Sector 2, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302007, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:54:55
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:56:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551195 99XXXXXX66
3jh10
Schedule
2021-01-15 15:48:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Plot No 3-JHA-5 Ke Pass Ka Vitran , Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:24:40
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:19:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551181 70XXXXXX46
178 Mukesh Ngr
Schedule
2021-01-15 15:28:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India 177, Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:04:38
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:10:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551182 98XXXXXX59
Tanki No 16
Schedule
2021-01-15 15:28:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Tanki No 16 Near Ram Swaroop Halwai Ke Pass Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:05:09
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:10:26
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551196 98XXXXXX11
3.51 2nd Floor
Schedule
2021-01-15 15:49:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India VRRQ+6H Jaipur, Rajasthan, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:25:16
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:27:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551198 77XXXXXX20
3d7
Schedule
2021-01-15 15:49:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India 3-D-1 To D 15 Ratan Dugar Marg Sector 3 Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004 JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:25:53
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:27:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551038 99XXXXXX82
119 Mukesh Ngr
Schedule
2021-01-15 09:42:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Mukesh Nagar Teja Ji Ka Mandir Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302007, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:18:52
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:20:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551086 80XXXXXX23
3j10
Schedule
2021-01-15 11:21:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Plot No 3-JHA-5 Ke Pass Ka Vitran , Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:57:34
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:30:18
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551040 90XXXXXX90
3j11
Schedule
2021-01-15 09:43:00 SATISH KUMAR
93XXXXXX22
RJ21RD4976
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Plot No 3-JHA-5 Ke Pass Ka Vitran , Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:19:52
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:20:33
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551187 81XXXXXX35
5kh33
Schedule
2021-01-15 15:39:00 SITA RAM GURJAR
88XXXXXX80
RJ29R5250
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Plot No 5-KHA-34, Sector 5, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:15:42
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:18:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551042 76XXXXXX33
124Mukesh Ngr
Schedule
2021-01-15 09:45:00 SHANKAR LAL GURJAR
90XXXXXX86
RJ14R9381
Jawahar Nagar Ka Hydrent S-1, Jaipur, Rajasthan 302004, India Mukesh Nagar Teja Ji Ka Mandir Ghat Ki Guni, Jaipur, Rajasthan 302007, India JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:22:16
JEN CHOWKI JAWAHAR NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:27:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551064 96XXXXXX50
MLA Quarter8/4
Emergency
2021-01-15 10:46:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Vidut Marg PF Office Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:22:23
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:43:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551063 87XXXXXX56
Everest Colony 24
Emergency
2021-01-15 10:45:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India 19-K-4, Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:21:49
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:44:06
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551190 98XXXXXX66
Veer
Emergency
2021-01-15 15:46:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Sudharshanpura Mata Ji Mandir Ki Tanki , Bais Godam, Jaipur, Rajasthan 302006, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:23:06
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:26:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551192 73XXXXXX66
Shani Maharaj Ki Tanki
Emergency
2021-01-15 15:47:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Balwant Singh IPS Officer Jyoti Nagar Housing Board Flats, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:23:53
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:26:59
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551194 79XXXXXX61
F137Dr
Emergency
2021-01-15 15:48:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Vidut Marg PF Office Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:24:32
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:27:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551197 73XXXXXX33
Police Station
Emergency
2021-01-15 15:49:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India 19-K-4, Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:25:28
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:27:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551065 96XXXXXX83
Shani Mandir Bhojpura Basti
Emergency
2021-01-15 10:46:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Shani Maharaj KI Tanki , Sudarshanpura, Bais Godam, Jaipur, Rajasthan 302006, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:23:21
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:32:13
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551068 72XXXXXX74
Shiv Mandir Ki Pyau Ki Tanki
Emergency
2021-01-15 10:48:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Vidut Marg PF Office Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:24:28
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:43:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551069 63XXXXXX00
Dargah
Emergency
2021-01-15 10:48:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Balwant Singh IPS Officer Jyoti Nagar Housing Board Flats, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:24:57
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:43:40
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551142 96XXXXXX26
Police
Emergency
2021-01-15 13:40:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India Police Station Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302007, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:16:57
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:18:16
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551066 90XXXXXX40
F136Lal Kothi Yojana
Emergency
2021-01-15 10:47:00 Pappu lal meena
76XXXXXX01
RJ14_RC9640
Water Hydrant Jyoti Nagar Jaipur, Rajasthan 302005, India 19-K-4, Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302005, India JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:23:54
JEN CHOWKI JYOTI NAGAR (SOUTH-I ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:43:49
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551074 96XXXXXX44
Bunkar Colony Khatipura
Emergency
2021-01-15 11:04:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Pali Ghat House, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:40:46
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:11:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551016 99XXXXXX71
Nenshi Lal Saini
Emergency
2021-01-15 09:03:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:39:21
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:25:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551095 98XXXXXX65
Praveen sharma , Plot no. 20 rameshwarm colony opposite RSEB grid station , SIRSI . Pl. Order for 1
Emergency
2021-01-15 11:37:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Rameshwaram Colony sirsi road Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:14:16
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:55:20
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551101 80XXXXXX53
Jugal Kishore Sharma 36B1 36B2
Emergency
2021-01-15 11:46:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Krishna Vihar, Near Govt. School, Sirsi Rd, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:25:22
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:27:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551075 97XXXXXX57
Plot Number 146 Hanuman Nagar B Vaishali
Emergency
2021-01-15 11:05:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 200, Sirsi Rd, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:41:29
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:14:44
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551055 97XXXXXX95
Vinod Yadav Sirsi
Emergency
2021-01-15 10:04:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:40:26
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:55:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551052 97XXXXXX34
Meena Wala CC Road
Emergency
2021-01-15 10:02:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:38:39
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:27:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551006 98XXXXXX23
Kanakpura Bua Sated
Emergency
2021-01-15 08:55:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:32:17
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:18:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551212 93XXXXXX23
Dhaka Nagar
Emergency
2021-01-15 16:07:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Dhaka Nagar, Sirsi Rd, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:44:14
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 16:27:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551008 97XXXXXX06
Rahual
Emergency
2021-01-15 08:56:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:33:08
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:19:07
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551047 99XXXXXX09
devender ji
Emergency
2021-01-15 09:58:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Mangal Nagar, Sirsi Rd, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:34:33
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:53:48
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551007 80XXXXXX26
Pralhad Ji
Emergency
2021-01-15 08:56:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Krishna Vihar, Near Govt. School, Sirsi Rd, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:32:41
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:19:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551129 79XXXXXX46
Plot nb, Jay Bhawani Nagar
Emergency
2021-01-15 13:11:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Green Park Colony Karni Nagar Khatipura Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:51:36
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:59:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551051 90XXXXXX77
Meenawala Bus Stand
Emergency
2021-01-15 10:01:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 21 Number Bus Stand, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302034, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:38:06
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:54:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551048 77XXXXXX98
Plot Number 47 Shiv Vihar Vistar Bus Stand Numbera
Emergency
2021-01-15 09:59:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 21 Number Bus Stand, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302034, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:35:48
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:28:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551203 79XXXXXX52
Plot Nambr 64 65 Ganesh Vihar Sirsi
Emergency
2021-01-15 16:03:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:39:34
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 17:51:27
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551011 99XXXXXX00
Deepak P. N. 173
Emergency
2021-01-15 08:58:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Pali Ghat House, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:34:35
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:19:55
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551127 98XXXXXX72
,,,, B 127 Hanuman Nagar
Emergency
2021-01-15 13:07:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Pali Ghat House, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:45:07
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:59:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551053 70XXXXXX56
Bus Stand Number 21 Panch Wala
Emergency
2021-01-15 10:02:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 21 Number Bus Stand, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302034, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:39:14
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:54:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551089 94XXXXXX41
Gajendra singh rathore 59 brijraj enclave Gali n 5 panchyawala sirsi rod For water 9414013341
Emergency
2021-01-15 11:25:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Brajraj Enclave Plot no 59 veer durgadas rathore marg, Gali Number 5, Panchyawala, Jaipur JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:01:50
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:21:52
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551019 93XXXXXX20
Rakesh PloT Nb 135 Ganesh Vihar Sirsi Road
Emergency
2021-01-15 09:04:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Ganesh Vihar Wali Gali, Sirsi Moad, Khatipura, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:40:35
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:12:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551204 98XXXXXX47
devender ji
Emergency
2021-01-15 16:03:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Krishna Vihar, Near Govt. School, Sirsi Rd, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:40:09
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 18:40:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551010 70XXXXXX85
Kamal Kumar Ji
Emergency
2021-01-15 08:57:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Krishna Vihar, Near Govt. School, Sirsi Rd, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:34:12
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 18:43:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551076 97XXXXXX11
Plot Number 347 Officer Camp Khatipura
Emergency
2021-01-15 11:05:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Gate No.19, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:42:10
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:07:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551013 99XXXXXX41
PloT Nb 36 Maleram
Emergency
2021-01-15 08:59:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 377, Officers Campus Colony, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:35:31
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 10:12:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551098 99XXXXXX69
, Sanskrit School
Emergency
2021-01-15 11:41:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:20:36
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:32:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551009 94XXXXXX66
Kankpura bus stand
Emergency
2021-01-15 08:57:00 RAMESHWAR PRASAD
97XXXXXX97
RJ14RA4133
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:33:42
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 18:43:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551017 93XXXXXX12
Plot Number 250Swarnapuri
Emergency
2021-01-15 09:03:00 DHRMRAJ MEENA
81XXXXXX00
RJ32RA4774
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Officers Avenue, Maa Anjani Nagar, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:40:04
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:27:24
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551189 93XXXXXX03
92 dhaka Nagar
Emergency
2021-01-15 15:42:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Dhaka Nagar, Sirsi Rd, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:19:08
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 15:19:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551020 95XXXXXX10
Dhaka Nagar
Emergency
2021-01-15 09:04:00 PRAKASH CHAND
95XXXXXX82
RJ14RC1973
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Dhaka Nagar, Sirsi Rd, Khatipura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 08:41:18
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:27:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551050 63XXXXXX45
Meenawala
Emergency
2021-01-15 10:00:00 RAKESH
82XXXXXX19
RJ02RA0762
Khatipura Water Hydrant Officers Campus Colony Jaipur, Rajasthan 302012 Govt. School, Meena Wala, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012, India JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 09:37:17
JEN CHOWKI KHATIPURA (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 14:28:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551148 96XXXXXX05
Pl send water tank Mahendra Gupta Dysp Acb A 294 mahesh nagar 9660060005
Emergency
2021-01-15 13:40:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India A-287 A Block Mahesh Nagar Kartarpur Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:21:38
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:31:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551219 99XXXXXX46
Plot number 70 roop Nagar II
Emergency
2021-01-15 16:50:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Plot no 21 patel nagar mahesh Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 16:30:00
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 16:49:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551146 94XXXXXX74
Plot no 106 arjun nagar south mahesh nagar
Emergency
2021-01-15 13:40:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Arjun nagar south plot no 21 (new) mahesh nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:19:42
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:31:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551061 97XXXXXX47
96A Sri Kalyana Nagar kartarpura
Emergency
2021-01-15 10:35:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India 84 Shri Kalyan Nagar Kartarpur Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:16:20
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:18:40
F COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551105 89XXXXXX75
B 464 Mahesh Nagar
Emergency
2021-01-15 11:50:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India B Block Mahesh Nagar (new) Jaipur JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:27:19
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:28:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551060 78XXXXXX76
Plot no 93 shree kalyan nagar
Emergency
2021-01-15 10:35:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India 20 shree kalyan nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:15:43
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:18:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551104 93XXXXXX68
B Block 484 Anand patrakaar
Emergency
2021-01-15 11:45:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India B block Plot no 484- 485 mahesh nagar near 80 ft by pass Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:26:27
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:28:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551220 70XXXXXX01
Baba RamdevKartarpura Government PVC Tanki
Emergency
2021-01-15 16:50:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Govt School Kartarpura Phatak, Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 16:30:23
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 16:31:50
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551021 94XXXXXX76
Babulal udeniya AAo-l, c-6/177, gali no-6 ,BALNAGAR ,KARTARPURA ,Jaipur,. Ph.one no.-94621
Emergency
2021-01-15 09:00:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India B-1 gali no 3 bal Nagar mahesh Nagar Kartarpura Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:41:54
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:45:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551025 98XXXXXX55
Mahesh saini , 67 bhagirath nagar near Arjun nagar ke pass ,9887434755
Emergency
2021-01-15 09:05:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Bhagirath Nagar Mahesh NagarJaipur, Rajasthan 302015 JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:43:28
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:45:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551023 92XXXXXX91
Plot no. 8 arjun nagar south near kriti marriage hall mobile no-9269852691
Emergency
2021-01-15 09:05:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Arjun nagar south plot no 21 (new) mahesh nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:42:31
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:46:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551044 99XXXXXX06
C-11 bal nagar gail no 6
Emergency
2021-01-15 10:45:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India B-1 gali no 3 bal Nagar mahesh Nagar Kartarpura Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:24:34
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:26:41
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551239 63XXXXXX02
Plot No A 321 B Black Mahesh
Emergency
2021-01-15 19:30:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Plot no 21 patel nagar mahesh Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:08:59
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:10:04
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551238 99XXXXXX99
142 Pushpanjali colony
Emergency
2021-01-15 19:30:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Plot no 21 patel nagar mahesh Nagar Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:08:15
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 19:10:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551043 94XXXXXX37
Ram Chander D Meena P no 80 Arjun nagar north gopalpura bypass 9461683637
Emergency
2021-01-15 09:40:00 SHANKAR LAL MEENA
96XXXXXX05
RJ14RA6103
Mahesh Nagar Water Hydrant jaipur, Rajasthan 302015, India Arjun Nagar North (Piyau ) (new) Jaipur, Rajasthan 302015, India JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:22:43
JEN CHOWKI MAHESH NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:26:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551033 80XXXXXX67
Sanjey
Emergency
2021-01-15 09:25:00 RAJKUMAR VERMA
97XXXXXX68
RJ14RD0565
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur A-118 Purani Chungi Vidhyut Nagar Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:05:23
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:07:28
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551034 89XXXXXX17
Shyam
Emergency
2021-01-15 09:25:00 BRIJESH GURJAR
63XXXXXX81
RJ06RB0152
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur A-104 Purani Chungi Vidhyut Nagar Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:06:46
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 09:07:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551159 98XXXXXX57
Kalash
Emergency
2021-01-15 13:50:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 251 Moti Nagar Gali no 9 Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 13:32:02
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:33:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549990 96XXXXXX62
Murari
Emergency
2021-01-15 07:35:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 205 Moti Nagar Gali no 7 Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:12:32
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549995 81XXXXXX22
Manoj
Emergency
2021-01-15 08:15:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan E-188 Nirman Nagar Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:32:41
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:14:57
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549994 77XXXXXX25
Anamika
Emergency
2021-01-15 08:10:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 43 Hanuman Vatika Jaipur Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:31:20
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:15:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549986 98XXXXXX91
Tanki
Emergency
2021-01-15 07:40:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 732 Sanjay Nagar Kachi Basti Jaipur, Rajasthan 302021 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:05:28
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:35
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549996 98XXXXXX24
Ashok Kumar
Emergency
2021-01-15 08:05:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan AB-368 Nirman Nagar Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:34:11
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:15:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549988 63XXXXXX90
Mohan Singh
Emergency
2021-01-15 07:50:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 173 Nityanand Nagar B Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:09:03
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:44
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551134 98XXXXXX94
Madan
Emergency
2021-01-15 13:20:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur E-103 Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 12:58:03
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:02:10
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549992 70XXXXXX01
Babulal
Emergency
2021-01-15 08:00:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 28 Vrindavan Vihar Brijlalpura Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:28:51
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:16:34
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549987 97XXXXXX85
Maniram
Emergency
2021-01-15 07:45:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 65 Aditya Vihar Scheme Number 8 Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-13 19:07:17
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:17:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551124 96XXXXXX64
Yogita1
Emergency
2021-01-15 12:50:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 601A Vidyut Nagar A nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 12:31:26
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 12:32:00
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551136 88XXXXXX32
C 431
Emergency
2021-01-15 13:24:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan C-447 Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:01:00
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 13:57:17
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549984 85XXXXXX16
Ram
Emergency
2021-01-15 07:30:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 269 Guru Jhambeshwar Gali no 8 Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-13 19:02:09
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549985 88XXXXXX50
Aarti
Emergency
2021-01-15 07:35:00 RAKESH YADAV
80XXXXXX91
RJ141R0635
Choudhary Charan Singh Marg Water Hydrant (Girnar Colony) Guru Jhambeshwar Park Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur 95 Girnar Colony Block E Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021, India JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-13 19:04:35
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-15 11:12:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549997 98XXXXXX18
Yogendra
Emergency
2021-01-15 08:05:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan 247 Rani Sati Nagar Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-13 19:35:18
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:16:15
COMPLETE
PHEDS-UW-211301-549991 98XXXXXX64
Pyau
Emergency
2021-01-15 07:55:00 KANHIYA LAL YADAV
96XXXXXX77
RJ14SS4027
Rani Sati Nagar Nandan Kanan Park Water Hydrant Tube well Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan A-136 parshwanath colony Gautam Marg Nirman Nagar Brijlalpura, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-13 19:27:24
JEN CHOWKI NIRMAN NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR (App)
2021-01-14 19:16:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551004 83XXXXXX40
1122 jamna dairy mehra basti
Emergency
2021-01-15 08:45:00 DEVI SHANKAR MEENA
93XXXXXX73
RJ051R9812
Shanti Nagar Water Hydrant (Hatwara Hasanpura) Front Of .N.B.C, Khatipura Road, Jaipur sbi atm, Shanti Nagar, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan 302006, India JEN CHOWKI SHANTI NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:26:21
JEN CHOWKI SHANTI NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:28:44
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551073 98XXXXXX00
162 devi nagar
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Neha Hospital Devi Nagar Shyam Nagar Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:39:53
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:41:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551099 80XXXXXX18
304 katewa nagar
Emergency
2021-01-15 11:45:00 KAJOD SINGH
72XXXXXX77
RJ25R3571
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Shri ram public school katewa nagar Shyam Nagar Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:23:16
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 11:25:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550982 98XXXXXX08
99 ashokpura vitaran
Emergency
2021-01-15 08:30:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Ashok Pura Gali no 2 pani ki tanki Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:09:06
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:18:08
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551071 98XXXXXX48
13 prem nagar 1st
Emergency
2021-01-15 11:00:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India mahi path 43, Prem Nagar-1, Gujar Ki Thadi, Jaipur, Rajasthan 302019 JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:39:07
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 10:42:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550983 98XXXXXX00
tanki no 1
Emergency
2021-01-15 08:30:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Tanki no 1 plot no 39 A Ke samne champa Nagar JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:10:28
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:19:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550985 93XXXXXX61
tanki no3
Emergency
2021-01-15 08:35:00 KAJOD SINGH
72XXXXXX77
RJ25R3571
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Tanki no 3 plot no 67 Ke samne shanti NAGAR A jaipur JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:12:56
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:20:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550988 76XXXXXX30
tanki no 2
Emergency
2021-01-15 08:35:00 KAJOD SINGH
72XXXXXX77
RJ25R3571
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Tanki no 2 boring Ke pass shanti NAGAR A 80 feet road jaipur JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:14:47
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 08:21:19
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551169 93XXXXXX00
B 70 gautam marg
Emergency
2021-01-15 14:35:00 RAKESH
87XXXXXX11
RJ18RB2927
Shyam Nagar chowki Water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302019, India Gautam Marg Shyam Nagar mein road Jan path JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 14:16:55
JEN CHOWKI SHYAM NAGAR (SOUTH-II ) JAIPUR
2021-01-15 14:18:25
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550892 97XXXXXX66
Ajab namkin
Emergency
2021-01-15 07:25:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ajab Namkin Wali Ki Gali Ka Vitran Janta Colony, Janata Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:04:43
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:15:38
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551128 97XXXXXX90
274 sindhi colony
Emergency
2021-01-15 13:05:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Plot No 234 Ke Pass,Sindhi Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 12:45:23
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 12:46:43
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550895 75XXXXXX58
Dholchi Wale Baba and Bhuriya Ki Pyau
Emergency
2021-01-15 07:25:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Bhurya Ki Payu ki Tanki Janta Colony, Janata Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:05:21
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:15:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550898 79XXXXXX54
Ragunath Mandir and Tower and Company
Emergency
2021-01-15 07:25:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 2, Agra Rd, Amagar, Choraha, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:06:11
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:16:12
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551140 96XXXXXX66
44 45 Seema hotal ke pas
Emergency
2021-01-15 13:35:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ashok Chowk Vitran, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:16:27
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:57:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551165 63XXXXXX49
B348
Emergency
2021-01-15 14:20:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dayanad Puri Hari Jan Basti Janta Colony Rd, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:58:47
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 14:00:05
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551110 93XXXXXX26
Akbar Pathan Plot No 188
Emergency
2021-01-15 12:15:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ayasha Masjid Vitran, M.D Road, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:55:03
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:57:32
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551111 93XXXXXX23
Pl no. 76 ashok chowk
Emergency
2021-01-15 12:15:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ashok Chowk Vitran, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:55:39
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:57:49
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550875 97XXXXXX63
District Jail Bihari Lal
Emergency
2021-01-15 07:20:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dhanna Das Ki Bagichi, Fateh Tibba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 06:57:22
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:21
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551180 80XXXXXX60
Moti Dungri Thana
Emergency
2021-01-15 15:20:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Moti Doongri Police Station Ke Paas Vitran, Anand Puri, 20 Dhukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 15:02:29
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 15:04:29
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551145 93XXXXXX50
29 gurunankpura
Emergency
2021-01-15 13:40:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 108 Gurunanakpura Tilak Nagar Jaipur, Rajasthan 302004 JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:19:27
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:33:47
COMPLETE
PHEDS-UW-211401-550372 92XXXXXX53
Parnami Gali Vitran
Emergency
2021-01-15 07:10:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 311, Adarsh Nagar Rd, Anand Puri, Bees Dukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-14 06:48:14
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-14 08:04:51
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550876 94XXXXXX66
Shashi
Emergency
2021-01-15 07:20:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Govind Marg Vitran, 20 Dhukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 06:58:13
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:39
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551221 82XXXXXX56
518 ki tanki tiwari ji ka
Emergency
2021-01-15 16:50:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 518 Ke Paas Tanki Vitran, Tiwari Ji Ka Bagh, Fateh Tibba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:31:20
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:37:59
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550877 78XXXXXX25
Minakshi
Emergency
2021-01-15 07:20:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dayanad Puri Hari Jan Basti Janta Colony Rd, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 06:58:47
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:09:56
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551143 70XXXXXX51
Plot No A 1 Vandna And Shital
Emergency
2021-01-15 13:40:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Teleeyio Ki Bagichi Ka Vitran , Janta Colony, Janata Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:17:11
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 13:34:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551222 88XXXXXX10
Bal Bhawan Ki Tanki
Emergency
2021-01-15 16:55:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Baal Bhawan Ke Paas Ki Tanki, Fateh Tibba, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:31:48
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:38:18
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551188 98XXXXXX45
B252 Hamid Marg
Emergency
2021-01-15 15:35:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Hameed Marg Vitran, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 15:16:38
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 15:17:44
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551223 77XXXXXX08
Anand Puri Park ki Tanki
Emergency
2021-01-15 16:55:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Anand Puri Park Ki Tanki, 20 Dukan, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:32:17
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:38:37
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550878 81XXXXXX47
Dayanadpuri vitran vikas
Emergency
2021-01-15 07:20:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dayanad Puri Hari Jan Basti Janta Colony Rd, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 06:59:18
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:10:11
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551224 82XXXXXX92
B45 sethi colony tanki 8209060592
Emergency
2021-01-15 16:55:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India A-8C, Mandir Road, Janta Colony, Saket Colony, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:32:58
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:38:54
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550881 97XXXXXX03
Maya
Emergency
2021-01-15 07:25:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Devi Ka Mandir Sindhi Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:01:55
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:11:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551107 98XXXXXX62
A 117 janta colony Amit modhi 9829060862
Emergency
2021-01-15 12:00:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India A-117, Janta Colony Rd, Janta Colony, Janata Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:38:27
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:39:44
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551225 82XXXXXX09
Pink Squre ki Payu ki Tanki
Emergency
2021-01-15 16:55:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India A-72, Mandir Road, Saket Colony, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:33:29
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:39:09
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550884 76XXXXXX84
24 quarter
Emergency
2021-01-15 07:25:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dayanad Puri Hari Jan Basti Janta Colony Rd, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:02:26
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:14:45
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550900 94XXXXXX18
Central jail
Emergency
2021-01-15 07:30:00 MUKESH GURJAR
96XXXXXX16
RJ11RA2709
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ashok Chowk Vitran, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:06:44
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:38:49
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551096 93XXXXXX41
206 gurunankpura
Emergency
2021-01-15 11:35:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India 108 Gurunanakpura Tilak Nagar Jaipur, Rajasthan 302004 JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:14:26
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:17:02
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551226 77XXXXXX49
dharmshing cricle tilak nagar
Emergency
2021-01-15 16:55:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Dharam Singh Circle, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:34:07
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:39:30
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550887 86XXXXXX32
Bagdiya Basti ka Vitran
Emergency
2021-01-15 07:25:00 BABU LAL GURJAR
83XXXXXX21
RJ29R1692
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Bagdiya Basti Ka Vitran , Raja Park, Gurunanak Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:03:12
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:15:06
F COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551227 63XXXXXX73
Hanuman mandir tanki
Emergency
2021-01-15 16:55:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Hanuman Mandir Ki Tanki,Transport Nagar Police station Ke Pichey,, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:34:43
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:39:46
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551228 81XXXXXX91
Sanjay basti tanki
Emergency
2021-01-15 16:55:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Sanjay Basti Ki Tanki , Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:35:12
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 16:40:01
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-550890 95XXXXXX00
Ajab namkin wale gali
Emergency
2021-01-15 07:25:00 VIJENDRA SINGH
93XXXXXX17
RJ29R0389
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ajab Namkin Wali Ki Gali Ka Vitran Janta Colony, Janata Colony, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 07:04:05
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 10:15:22
COMPLETE
PHEDS-UW-211501-551097 98XXXXXX34
508 ashok chowk
Emergency
2021-01-15 11:35:00 GANESH GURJAR
82XXXXXX56
RJ141R3660
Adarsh Nagar water Hydrant Jaipur, Rajasthan 302004, India Ashok Chowk Vitran, Adarsh Nagar, Jaipur, Rajasthan 302004, India JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:15:41
JEN CHOWKI SINDHI COLONY (SOUTH-I ) JAIPUR
2021-01-15 11:17:16
COMPLETE